Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikukeskse erihoolekande teenuse mudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

Omavalitsused koostöös sotsiaalkindlustusametiga teevad inimesele ja tema lähedastele tervikliku abi lihtsalt, paindlikult ja kiirelt kodu lähedal ja kogukonna toel kättesaadavaks.

ISTE teenusemudeli tutvustus 

Eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenuse mudeli rakendatavust (teenusemudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat käsitlust ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Katsetatava isikukeskse teenuse mudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Euroopa Liidu kaasrahastamise logo

Rahastaja Euroopa Sotsiaalfond

Erihoolekande teenusemudeli katsetamist rahastatakse ESF vahenditest ’’TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“.

Loe veel

ISTE skeem

Teenusemudeli töökorraldus

ISTE tookorraldus

Teenusemudeli rakendamine omavalitsuses

Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud 2023–2024 aastaks koostöölepingud 35 omavalitsusega, kes osalesid konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024“.

Teenusmudeli katsetamisega jätkavad Antsla vald, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Lüganuse vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Tapa vald, Tartu linn, Tori vald, Türi vald ja Väike-Maarja vald, Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

Uute omavalitsustena alustavad Tõrva vald, Elva vald, Keila linn, Kiili vald, Hiiumaa vald, Rakvere linn ja Narva linn.

Kontaktid

Nimi 

E-mail

Telefon

Viktooria Iljin

projektijuht

[email protected]  

5886 7716

Mairi Lilleleht

koordinaator-nõustaja

[email protected]

5381 6831

Katrin Kalda

koordinaator-nõustaja

[email protected]

5385 4488

Omavalitsus

Teenuskohtade arv

Kontaktisik KOV-is

E-post

SKA koordinaator

Kesk- ja Ida-Eesti

Jõhvi Vallavalitsus

5

Pille Rüütel

[email protected]

Mairi

Kohtla-Järve Linnavalitsus

27

Arina Retukova

[email protected]

Mairi

Lüganuse Vallavalitsus

8

Anne Rembel

[email protected]

Mairi

Narva Linna Sotsiaalabiamet

19

Jekaterina Kalinitševa

[email protected]

Mairi

Tapa Vallavalitsus

7

Pille Eevardi

[email protected]

Mairi

Väike-Maarja Vallavalitsus

10

Kersti Sepp

[email protected]

Mairi

Rakvere Linnavalitsus

15

Kai-Ly Sankovski

[email protected]

Mairi

Türi Vallavalitsus

30

Ingrid Hiis

[email protected]

Mairi

Järva Vallavalitsus

15

Gerli Soondra

[email protected]

Mairi

Paide Linnavalitsus

12

Laura Kind

[email protected]

Mairi

Põltsamaa Vallavalitasus

5

Helina Kalev

[email protected]

Mairi

Viljandi Linnavalitsus

55

Katrin Varblane

[email protected]

Mairi

Lääne- ja Lõuna-Eesti

Antsla Vallavalitsus

15

Malle Kodu

[email protected]

Katrin

Rõuge Vallavalitsus

7

Maire Grosmann

[email protected]

Katrin

Haapsalu Linnavalitsus ja Lääne-Nigula Vallavalitsus

24

Krista Levina 
Tuuli Varik

[email protected];
[email protected]

Katrin

Hiiumaa Vallavalitsus

5

Pille Näksi

[email protected]

Katrin

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

12

Maris Heldja-Pärn

[email protected]

Katrin

Pärnu Linnavalitsus

55

Liisa Saks

[email protected]

Katrin

Tori Vallavalitsus

38

Eda Mirk

[email protected]

Katrin

Tartu Linnavalitsus

46

Eda Runthal

[email protected]

Katrin

Elva Vallavalitsus

13

Alo Rebane

[email protected]

Katrin

Valga Vallavalitsus

50

Ingrid Püvi

[email protected]

Katrin

Tõrva Vallavalitsus

25

Ingrid Püvi  

[email protected]

Mairi

Otepää Vallavalitsus

10

Pille Sikk

[email protected]

Katrin

Põhja-Eesti

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

130

Cristin Kelder
Pille Soonmann

[email protected],
[email protected]

Mairi

Keila Linnavalitsus

5

Piia Peterson

[email protected]

Mairi

Kiili Vallavalitsus

5

Ann Vahtramäe

[email protected]

Mairi

Jõelähtme Vallavalitsus

25

Kati Narusberg

[email protected]

Katrin

Kohila  Vallavalitsus

25

Triin Voodla
Tessi Ilustrumm

[email protected]
[email protected]

Katrin

Kose Vallavalitsus

15

Merike Pihla

[email protected]

Katrin

Raasiku Vallavalitsus

10

Anna Karula

[email protected]

Katrin

Harku Vallavalitsus

10

Ene Lehiste

[email protected]

Katrin

Rapla Vallavalitsus

60

Eleri Jansen

[email protected]

Katrin

Kehtna Vallavalitsus

15

Ragne Rahe

[email protected]

Katrin

Infopäevad ja kogemusseminarid

Kogemusseminarid

I kogemusseminar „Teenuseosutaja leidmine ja hoidmine ISTE mudeli rakendamisel“. 15.03.2023

II kogemusseminar „ISTE. Mida see kogemus mulle õpetab?“ 07.06.2023

III kogemusseminar „Juhtumikorraldus kuidas, kellele, miks?“
15.11.2023

IV kogemusseminar „ISTE väljakutsed ja kuidas edasi?“ 20.03.2024

01.12.2021 – IX kogemusseminar

 • Võtame möödunu kokku ja vaatame tulevikku
 • Kuidas kujuneb KOVides isikukeskse teenuse hind? 
 • Millist abi on ISTEst saadud? 
 • Millest lähtuda ISTE hindade kujundamisel? 
 • IX kogemusseminari video

14.09.2021 – VIII kogemusseminar

 • Kogemus arendab 
 • ISTE teenusmudeli edulood-kokkuvõtted 

08.06.2021 –  VII kogemusseminar

 • KOVi sõnum teenusmudeli tulevikuks 
 • Ülevaade piloteerimisest 
 • Teenuskvaliteedi arendamine 
 • Kogukond taastumise toetajana 

09.03.2021 - VI kogemusseminar 

10.12.2020 – V kogemusseminar

11.11.2020 - projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, III voor

10.09.2020 - IV kogemusseminar 

10.06.2020 – III kogemusseminar 

10.03.2020 – II kogemusseminar 

19.02.2020 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, II voor

07.01.2020 – Infopäev Viljandis konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks, II voor

05.12.19 – I kogemusseminar 

13.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus III

04.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus II

31.10.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus I

09.10.19 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar

04.09.19 – Infopäev Tallinnas konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks 

27.08.19 – Infopäev Tartus konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks 

Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024“ vastavalt konkursi dokumentides sisalduvatele tingimustele.

Taotluse esitamise tähtaeg on 4. november 2022 kell 11.00. Taotlused tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli katsetamise konkurss 2023-2024“. Kõigile taotlejatele saadetakse taotluse kättesaamise kohta kinnitus konkursitaotluses märgitud e-posti aadressil.

Lisainfo: [email protected]

Viimati uuendatud 28.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?