Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetused ja hüvitised põgenikele

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on õigus saada samasuguseid hüvitisi ja toetusi nagu Eesti elanikel. Enne toetuste taotlemist sotsiaalkindlustusametilt tuleb politsei- ja piirivalveametist taotleda ajutine kaitse, elamisluba ja Eesti isikukood.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ajutise kaitse saajatele

 • perehüvitisi lastega peredele
 • toetust vanaduspensioniealisele inimesele

Perehüvitiste ja toetuste saamiseks on vaja

 • perehüvitise taotlust
 • tõendit ajutise kaitse saamise kohta
 • isikut tõendavat dokumenti – pass, sünnitunnistus või tõend saatkonnast, Ukraina identifitseerimiskood
 • pangakontot, kuhu toetused maksta – sobib nii Eesti kui Ukraina pangakonto või lähedase konto. Eesti pangakonto saab avada tasuta ja lihtsustatud korras Eesti suuremates pankades
 • viimase kuu pangakonto väljavõtet, kus on näha viimati laekunud Ukraina pension

NB! Perehüvitisi määratakse kuni elamisloa kehtivuse lõppemiseni. Kui elamisluba pikendatakse, tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile uus perehüvitiste taotlus. Seda saab teha iseteeninduse kaudu, digiallkirjastatuna e-postiga või klienditeeninduses.

Kui pereliikmete elamisload aeguvad eri aegadel, tuleb iga elamisloa pikendamisega seoses esitada uus taotlus.

Perehüvitised

Perehüvitisi makstakse lapse vanemale või eestkostjale. Taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole.

Kui inimene ei ole lapse vanem (on vanavanem, tädi, muu sugulane või tuttav, aga hoolitseb lapse eest), tuleb pöörduda kõigepealt omavalitsusse , et seada eestkoste ja taotleda lapsele kohe lapsetoetust. Teistele peretoetustele, sh eestkostetava lapse toetusele tekib õigus siis, kui eestkoste on seatud. Koos eestkoste seadmisega võtab peretoetuste määramine kauem aega.

Lapse- ja peretoetused

Lapsetoetuse suurus on 80 eurot esimese ja teise lapse kohta peres ning 100 eurot kolmanda ja järgmise lapse kohta peres. Alates kolmest lapsest makstakse lasterikka pere toetust 450 eurot kuus ja alates seitsmest lapsest 650 eurot kuus.

Lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.

Vanemahüvitis

Alla pooleteise aastase lapsega Eestisse saabunud vanemale makstakse vanemahüvitist. Vanemahüvitis on 725 eurot kuus kuni 545 päeva eest. Täpne vanemahüvitise päevade arv sõltub lapse vanusest ja vanema elamisloa algusest. Vanemahüvitise maksmisega kaasneb ravikindlustus.

Näide: laps sündis 10. jaanuaril 2023, ema ei ole Eestis töötanud, seega oleks selle lapse eest õigus saada vanemahüvitist sünnist 545 päeva eest (kuni 07.07.2024). Kui lapse emal on aga elamisluba alates 16. märtsist 2024, saab ta vanemahüvitist 16.03.2024 kuni 07.07.2024, s.o 115 päeva eest.

 • Kui ema ei tööta Eestis enne lapse sündi, on vanemahüvitis kokku alates lapse sünnist 545 päeva eest, millest esimesed 30 päeva ema vanemahüvitis.
 • Kui ema töötab Eestis enne lapse sündi, on vanemahüvitist kokku 575 päeva eest, millest esimesed kuni 70 päeva õigus saada ema vanemahüvitist enne lapse eeldatavat sündi.
 • Kui ema on vanemahüvitise arvestusperioodil teeninud Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, arvutatakse tema vanemahüvitis teenitud tulu alusel. Kui ema ei ole arvestusperioodil tulu saanud, on vanemahüvitise suurus 725 eurot kuus.
 • Eestis sündinud laste puhul viiakse vanemahüvitise menetlus läbi tavapärases siseriiklikus korras.

Vanaduspensioniealise inimese toetus

Vanaduspensioniiga Eestis on 64 aastat ja 9 kuud.

Vanaduspensioniealistele kompenseeritakse rahvapensioni määra ja Ukraina pensioni vahet. Selle vahe ehk toetuse määramiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Vanaduspensioniealise toetuse taotlemiseks on vaja ajutise kaitse staatust ja pangakontot.

Puude raskusastme tuvastamine ja puudega isiku sotsiaaltoetus

Puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste taotlemiseks on vaja esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus ja võimaluse korral terviseandmed. Kui terviseandmeid ei ole, peab kõigepealt Eestis pöörduma arsti vastuvõtule oma seisundi täpsustamiseks. Kui seisund vastab puude raskusastme tuvastamise tingimustele, määratakse puude liik ja raskusaste ning sotsiaaltoetus (vahemikus 12,79–241,64 eurot).

Kuni 15-aastaste laste ja vanaduspensioniealiste puhul tuleb taotlus esitada sotsiaalkindlustusametile. Tööealised saavad esitada töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotluse töötukassale.

Viimati uuendatud 28.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?