Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetused ja hüvitised Ukraina põgenikele

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on õigus saada samasuguseid hüvitisi ja toetusi nagu Eesti elanikel. Enne toetuste taotlemist sotsiaalkindlustusametilt tuleb politsei- ja piirivalveametist taotleda ajutine kaitse, elamisluba ja Eesti isikukood.

Perehüvitised Ukraina põgenikele

Sotsiaalkindlustusamet maksab perehüvitisi ajutise kaitse saajatele lastega peredele

Loe edasi

Ühekordne üürikulude hüvitamine

Kui ajutise kaitse saanud põgenik soovib üürida püsivat elukohta, on tal õigus saada ühekordset hüvitist kulude katmiseks. Kulud hüvitatakse pärast sobiva elamispinna leidmist. Hüvitis ei sõltu põgeniku sissetulekust ja seda saavad taotleda kõik sõjapõgenikud, kes on saabunud Eestisse alates 24. veebruarist ning saanud ajutise kaitse.

Loe edasi

Välispensioni ja rahvapensioni määra vahe

Eestis elav inimene, kes saab pensioni välislepingu alusel kas välisriigist või välisriigist ja Eestist ning kelle pensioni või pensionide suurus jääb alla rahvapensioni määra, saab taotleda välispensioni ja rahvapensioni määra vahe hüvitamist. Nii on Eestis elavale pensionärile tagatud sissetulek rahvapensioni määras.

Loe edasi

Puude raskusastme tuvastamine ja puudega isiku sotsiaaltoetus

Puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste taotlemiseks on vaja esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus ja võimaluse korral terviseandmed. Kui terviseandmeid ei ole, peab oma seisundi täpsustamiseks minema Eestis arsti vastuvõtule. Kui seisund vastab puude raskusastme tuvastamise tingimustele, määratakse puude liik ja raskusaste ning sotsiaaltoetus (vahemikus 12,79–241,64 eurot).

Kuni 15-aastaste laste ja vanaduspensionäride puhul tuleb taotlus esitada sotsiaalkindlustusametile. Tööealised saavad esitada töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotluse töötukassale.

Viimati uuendatud 21.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?