Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abivahendi tõendi väljastajale

Abivahendeid on õigus määrata perearstil, üldarstil, arst-residendil, eriarstil, tegevusterapeudil, füsioterapeudil, rehabilitatsioonimeeskonnal, õel, ämmaemandal või logopeedil.
  • Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses.
  • Abivahendi tõendi dialoogiseadmetele (kommunikaatorid) ja kõrimikrofon saab väljastada logopeed, kellel on 7. või 8. taseme kutse.
  • Põetus- ja hooldusabivahendite ning lihtsamate liikumisabivahendite vajadust saavad tuvastada ka õed ning ämmaemandad, kes on läbinud sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud abivahendite alase täiendkoolituse või lõpetanud alates 2020/2021 õppeaastast õe või ämmaemanda eriala. Täiendkoolitusel ootame osalema õdesid ja ämmaemandaid, kes on oma eriala omandanud enne 2020/2021 õppeaastat. Enne koolitusel osalemist tutvu täiendkoolituse õppekavaga. Koolitused toimuvad kolmenädalaste tsüklitena e-õppekeskkonnas. 

Abivahendi loetelus  on näidatud, kellel on õigus konkreetse abivahendi vajadus tuvastada.

Tõendile märgi abivahendi nimetus, kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 12.06.06 rulaator). Abivahendi tõendi vormina võid kasutada enda vormi või kasutada sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat vormi. 

Abivahendi tõendiks ei sobi digiretsept.

Soovitav on märkida ka abivahendi vajaduse põhjendus, mis aitab ennetada sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt esitatavaid küsimusi ja kiirendab otsuse tegemise protsessi.

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. detsembrist ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info inimese abivahenditehingute kohta liigub teenuseosutajate ja ameti vahel elektrooniliselt. Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata ameti iseteenindusest.

Viimati uuendatud 06.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?