Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni suuruse arvutamiseks ja olemasolevate andmete vaatamiseks sisene eesti.ee portaali pensionikalkulaatorisse. Kalkulaator on eeltäidetud andmetega, mis on meil olemas.

  • Kindlasti on olemas andmed alates 1. jaanuarist 1999 kogunenud staaži kohta. Sellest ajast arvestatakse n-ö pensionikindlustusstaaži töötasult laekunud sotsiaalmaksu alusel ja andmed jõuavad automaatselt meieni.
  • Kalkulaatoris ei pruugi olla andmeid kuni 1998. aasta lõpuni kogunenud staaži kohta. Seda arvestatakse tööraamatu kannete ja vajadusel muude dokumentide alusel. Kui see lahter on täitmata, kuigi oled sel ajal töötanud, too oma tööraamat sotsiaalkindlustusametisse. Loe täpsemalt tööraamatu esitamise kohta.

Pension koosneb neljast osast

Pensioni baasosa

on pensioni alustala, mis on kõigil pensionidel ühesugune. Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2024 on pensioni baasosa 354,9887 eurot.

Pensioni staažiosa

sõltub töötatud, õpitud ja armees teenitud perioodidest kuni 31. detsembrini 1998. Neid aastaid arvestatakse tööraamatu ja teiste dokumentide alusel. Staažiosa saamiseks korrutame kuni 31. detsembrini 1998 kogunenud pensioniõigusliku staaži ehk aastate arvu läbi aastahindega.

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle igal aastal 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2024 on pensioni aastahinne 9,512 eurot. Loe täpsemalt, kuidas kujuneb pensioniõiguslik staaž

Pensioni kindlustusosa

sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999 ja mida arvestatakse sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel. Kindlustusosa saamiseks korrutame kindlustusosakute summa läbi aastahindega.

Loe täpsemalt, kuidas kujuneb kindlustusosakute summa

Pensioni ühendosa

2021. aasta algusest koguneb neljas osa: ühendosa. Uus ühendosa koosneb

  • 50% ulatuses kindlustusosakust. Kindlustusosaku suurust arvestatakse laekunud sotsiaalmaksu põhjal. Seda arvutatakse nagu praegu kogutavat kindlustusosakut. Näiteks Eesti keskmist palka teeninud inimese kindlustusosaku suurus on 1,0.
  • 50% ulatuses solidaarosakust. Solidaarosak on 1,0, kui inimese eest on aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu vähemalt 12-kordselt töötasu alammääralt. Kui tema eest on makstud aasta jooksul sotsiaalmaksu vähem kui aastaselt töötasu alammääralt, arvutatakse solidaarosak proportsionaalselt.

Ühendosa arvutuskäik: (solidaarosak + kindlustusosak) ÷ 2 = pensioni ühendosa.

Pensioni summa leidmiseks liidame omavahel  need neli osa

Näide 1: Paul on töötanud 1977. aastast ning soovib jääda pensionile 2021. aasta algusest. Pauli pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ning staažiosa, mille suurus sõltub Pauli töötamisest ja õpingutest 1977–1998. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse juurde ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Pauli töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kuna Paul 2021. aastal ei tööta, ei ole tema pensioni valemis ühendosa.

Näide 2: Tõnu on töötanud 1986. aastast ja soovib jääda pensionile 2026. aastal. Tõnu pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ja staažiosa, mille suurus sõltub Tõnu töötamisest 1986.–1998. aastal ja õpingutest 1983.–1986. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kõige lõpuks liidetakse ka ühendosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud 2021. aasta algusest kuni pensionile jäämiseni aastal 2026

Kindlustusosakute summa on aluseks pensioni kolmanda koostisosa suuruse arvutamisel.

Kindlustusosak on sinu eest arvestatud või tasutud sotsiaalmaksu ja Eesti Vabariigi keskmise sotsiaalmaksu suhe aastas. Sinu kindlustusosa suuruseks on kõikide sinu kindlustusosakute summa alates 01.01.1999 kuni tänase päevani. Kindlustusosakute suurust saab kontrollida registriteatiselt.

Järgnev näide kirjeldab kindlustusosaku kujunemist 2015. aastal, mil keskmine palk oli 11 628,60 eurot aastas. Kui sinu kogu palk 2015. aastal oli 11 628,60 eurot, sõltumata töötatud kuude arvust, on sinu kindlustusosaku suurus 1.

Näide 1. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 969,05 eurot ehk 12 x 969,05 = 11 628,60 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 1.

Kui sa oled töötanud 2015. aastal 3 kuud ja saanud palka kõigil kolmel kuul 3876,20 eurot ehk 3 x 3876,20 = 11 628,60 eurot, siis on sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest samuti 1.

Järgnev näide kirjeldab, kuidas sissetuleku suurus mõjutab kindlustusosaku suurust 2015. aastal. Saades keskmisest kõrgemat sissetulekut, suureneb 2015. aasta eest arvestatava kindlustusosaku väärtus.

Näide 2. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 1520 eurot ehk terve aasta jooksul 12 x 1520 = 18 240 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 1,569. Kui sa oled töötanud 2015. aastal 4 kuud ja saanud palka kõigil neljal kuul 4560 eurot ehk terve aasta jooksul 4 x 4560 = 18240 eurot, siis on sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest samuti 1,569.

Järgnev näide kirjeldab, kuidas sissetuleku suurus mõjutab kindlustusosaku suurust 2015. aastal. Saades keskmisest madalamat sissetulekut, on 2015. aasta eest arvestatava kindlustusosaku suurus alla 1.

Näide 3. Kui sa oled töötanud 2015. aastal ja saanud igal kuul palka 870 eurot, siis sinu kindlustusosaku suurus 2015. aasta eest on 0,898.

Kokkuvõte

Aasta kindlustusosak võrdub 1-ga, kui sinu tuludelt tasutud sotsiaalmaksu aastasumma on võrdne riigi keskmiselt palgalt tasutud sotsiaalmaksu aastasummaga.

Kindlustusosak on suurem kui 1, kui sinu aastas saadud tulult tasutud sotsiaalmaks on suurem riigi keskmiselt palgalt tasutud sotsiaalmaksust sellel aastal.

Näide 4. Anu on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani suure asutuse direktorina. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Kuna Anu palk oli suurem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosa suurus 17 aasta eest on Anul 32,456.

Kindlustusosak on väiksem 1-st, kui tasutud sotsiaalmaks on väiksem keskmise palga pealt tasutud sotsiaalmaksust aastas.

Näide 5. Toomas on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani nooremmüüjana elektroonikapoes. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Toomasel on pensionikindlustusstaaži 17 aastat. Kuna Toomase palk oli väiksem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosaku suurus 17 aasta eest on Toomasel 14,567.

Viimati uuendatud 01.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?