Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pension välismaal ja välisriigi pension Eestis

Väljaspool Eestit elavale pensionärile maksame Eestis väljateenitud pensioni sõltuvalt pensionistaažist ja elukohariigist. Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, on sul õigus taotleda sealt pensioni.

Parema teenindamise huvides soovime hakata kasutama ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole. Oma kontot saad hõlpsasti kontrollida ja muuta meie iseteeninduses.

Pensioni saamine välisriigist

Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, on sul õigus taotleda sealt pensioni.

Loe edasi

Pensioni maksmine välisriiki

Kui asud pensioni saamise ajal elama teise Euroopa majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, maksame Eestis väljateenitud pensioni tavapäraselt. Samuti on õigus Eesti pensioni edasi saada lepinguriikides. Selleks pead igal aastal tõendama oma elusolekut, edastades meile elusoleku tõendi. Mujal maailmas elavale vanaduspensionieas inimesele maksab Eesti riik pensioni, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Loe edasi

Elusolekutõend

Kui elad väljaspool Eestit ja saad Eestist pensioni (vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni või töövõimetuspensioni), siis pead igal aastal tõendama oma elusolekut. Erandina ei pea elusolekut tõendama Eesti pensionisaajad, kes elavad Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Moldovas või Ukrainas. Nendest riikidest saame info automaatse andmevahetuse läbi vastavalt riikidega sõlmitud lepingutele.

Loe edasi

Euroopa Liidu pensionid ja lepinguriigid

Välisriikide pensionide maksmine Eestisse on reguleeritud mitme õigusaktiga

Loe edasi

Välispensioni ja rahvapensioni määra vahe

Eestis elav inimene, kes saab pensioni välislepingu alusel kas välisriigist või välisriigist ja Eestist ning kelle pensioni või pensionide suurus jääb alla rahvapensioni määra, saab taotleda välispensioni ja rahvapensioni määra vahe hüvitamist. Nii on Eestis elavale pensionärile tagatud sissetulek rahvapensioni määras.

Loe edasi

Viimati uuendatud 13.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?