Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Maksame sotsiaaltoetust vanaduspensioniealisele inimesele, kellel on tuvastatud puude raskusaste.

Sotsiaaltoetuse määrad:

  • keskmise puudega inimesele 12,79 eurot kuus,
  • raske puudega inimesele 26,85 eurot kuus,
  • sügava puudega inimesele 40,91 eurot kuus.

Kuidas saan?

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse saamiseks esita taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Üldjuhul ei ole korduval puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.

Viimati uuendatud 03.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?