Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionistaaž

Pensionistaaž kujuneb sinu eluteel toimunud tegevustest, nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine.

Pensionistaaž jaguneb kaheks:

  • pensioniõiguslik staaž kuni 31.12.1998, mida arvestatakse tööraamatu ja dokumentide alusel
  •  pensionikindlustusstaaž alates 01.01.1999, mida arvestame sinu eest makstud sotsiaalmaksu alusel.

Pensionistaaž võib koosneda ka ainult pensioniõiguslikust staažist või ainult pensionikindlustusstaažist.

Pensioniõiguslik staaž

Pensioniõigusliku staaži (kuni 31.12.1998) hulka kuuluvad järgmised tegevused:

Lapse kasvatajad lepivad omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada:
•    väikelapse eest hoolitsemise eest kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni
•    lapse kasvatamise eest (8 aastat).
Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek.

Näide 1. Toomas ja Hilja ei olnud abielus, mõlemad olid kahekümnendates eluaastates ja neil sündis tütar Maarika. Sünnitunnistusse on Toomas kantud Maarika isana. Tütre kaheaastaseks saamisel lahkus Toomas pere juurest. Täna taotleb Toomas pensionit. Taotlusele tuleb lisada Hilja nõusolek, et Maarika kasvatamine läheb Toomase staaži hulka.

Näide 2. Peeter ja Liivia olid abielus ning neil oli kaks last – Piia ja Pille. Gunnar ja Kersti olid abielus ning neil oli samuti kaks last – Lauri ja Laura. Aastad läksid, elud muutusid ning Gunnar lahutas oma esimesest abikaasat Kerstist ning abiellus Liiviaga, kes oli äsja oma abikaasast Peetrist lahku läinud. Liivia lapsed esimesest abielust Pille ja Piia ning Gunnari noorem laps Laura, kes oli isa uuesti abiellumise ajal 7 aastane, kasvasid Liivia ja Gunnariga.
Täna läheb Liivia pensionile. Ta on saanud Peetrilt nõusoleku Piia ja Pille kasvatamise staaži arvamiseks oma staaži hulka. Kuna Liivia on kasvatanud 8 aastat Gunnari nooremat last Laurat ning olnud sellel ajal Laura isa Gunnariga abielus, siis mõlema bioloogilise vanema nõusolekul (Gunnari ja Kersti nõusolekul) saab ta samuti Laura kasvatamise staaži endale.

Alates 2018. aastast maksame täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses iga lapse eest, keda on kasvatatud vähemalt 8 aastat. Täiendava pensionilisa saamiseks ei pea esitama avaldust. Nendele, kelle pension on määratud enne 01.01.2018 ja kes saavad pensioniõiguslikku staaži või pensionilisa laste kasvatamise eest, arvutatakse pensionile juurde täiendav pensionilisa automaatselt. Uued pensionärid saavad täiendava pensionilisa juurde pensioni esmakordsel määramisel.
 

Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990, kui sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.

Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg endise Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990 eeldusel, et kõik järgnevad tingimused on täidetud:

  • sind suunati teenistusse Eestist
  • sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži
  • mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit

või

  • sa elasid enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis
  • sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži
  • mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit

Pensionikindlustusstaaž

Alates 1. jaanuarist 1999 on pensionikindlustusstaaži arvestamise aluseks sotsiaalmaks. Pensionikindlustusstaaži alusel kontrollime sinu tööaastaid ja kas sul on õigus pensionile.

Pensionikindlustusstaaž ei ole aluseks pensioni suuruse arvutamisel. Üks aasta pensionikindlustusstaaži arvestame, kui sinu eest on arvestatud või makstud sotsiaalmaksu vähemalt miinimumpalga aastasumma ulatuses.

Näide 1. Kui sa oled saanud 15 aastat miinimumpalka, siis sul on 15 aastat pensionikindlustusstaaži. Kui sinu eest on makstud sotsiaalmaksu miinimumpalga aastasummast väiksemalt summalt, siis jääb sinu pensionikindlustusstaaž väiksemaks kui 1.

Näide 2. Kui oled töötanud 15 aastat poole koormusega ja sinu palk on olnud pool miinimumpalgast, siis on sul pensionikindlustusstaaži 7,5 aastat. 15-aastase staaži täis saamiseks pead sa sel juhul töötama 30 aastat.
 

Viimati uuendatud 24.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?