Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötamine pensioni saamise ajal

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud. Töötades kogud pensioniõiguseid ning sinu pension arvutatakse igal aastal ümber ehk see saab suureneda.

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud. Töötades kogud pensioniõiguseid ning sinu pension arvutatakse igal aastal ümber ehk see saab suureneda.

Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist, tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtluskonto vahendusel tulu saamist.

Erandid, millal ei ole pensioni ja töötasu samaaegne saamine lubatud:

  • Ennetähtaegset vanaduspensioni ei maksta samaaegselt töötamisega.
    Enne vanaduspensioniea saabumist annab samaaegselt pensioni ja töötasu saamise võimaluse paindlik vanaduspension. 
  • Toitjakaotuspensioni saavatest inimestest tohivad samaaegselt töötada ja pensioni saada ainult lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal ajal pensionit ja töötasu saada.
  • Soodustingimustel vanaduspensioni saajad ei tohi 1. ja 2. loetelu alusel töötada soodustust andval kutsealal. Vanaduspensioniea saabudes on soodustingimustel vanaduspensioni saajatel õigus jätkata töötamist soodustust andval kutsealal ja saada samal ajal pensioni.
  • Peatame väljateenitud aastate pensioni maksmise, kui pensionisaaja jätkab töötamist kutsealal, mille alusel on talle pension määratud. Jätkates töötamist kutsealal, mis ei anna õigust saada väljateenitud aastate pensioni, maksame pensioni täies ulatuses.
     

NB! Politsei-, vangla- ja päästeametnikud tohivad jätkata töötamist erialasel tööl ja saada väljateenitud aastate pensionit.

Iga aasta 1. aprillil arvestame pensionid ümber ja võtame arvesse vanaduspensionäri eelneval aastal saadud töise tulu. Arvesse läheb ka ettevõtluskontole laekunud tulu. Selle arvelt pension suureneb.

Ettevõtluskonto ja pension

Ka pensionitega seoses on ettevõtluskonto kaudu saadud tulu võrdsustatud töise tuluga.

Vanaduspensioni puhul mõjutab ettevõtluskonto kaudu saadav tulu pensioni suurust.
Iga aasta 1. aprillil arvestame pensionid ümber ja võtame arvesse, kui vanaduspensionär on eelneval aastal saanud töist tulu. Arvesse läheb ka ettevõtluskontole laekunud tulu. Selle arvelt pension suureneb. Loe lähemalt pensionide indekseerimisest ja ümberarvutamisest.

Ennetähtaegset vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse korral ei maksta.

Ettevõtluskonto kaudu saadud tulu mõjutab ennetähtaegse vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni ning toitja kaotuse korral makstava rahvapensioni saamist.

Kui saad enne vanaduspensioniikka jõudmist ennetähtaegset vanaduspensioni ning hakkad samal ajal saama töist tulu (sh. ettevõtluskonto kaudu saadav tulu) lõpetame pensioni maksmise. 

Samuti ei maksta töise- või ettevõtlustulu saamisega samal ajal toitjakaotuspensioni ja toitja kaotuse korral makstavat rahvapensioni. Välja arvatud juhul, kui neid pensioniliike saavad lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Neile makstakse samaaegselt nii töötasu kui pensioni.

Peatame nende pensioniliikide maksmise alates tulu saamise kuule järgnevast kuust.

Teistel juhtudel ettevõtluskonto omamine pensione ei mõjuta.

Viimati uuendatud 19.05.2023

Kas sellest lehest oli abi?