Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Üksikvanema lapse toetus

Maksame seda samal perioodil kui lapsetoetust, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Üksikvanema lapse toetuse suurus on 80 eurot kuus.

Kas see on mulle?

Maksame seda samal perioodil kui lapsetoetust, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks.

Oluline info

Üksikvanema lapse toetuse suurus on 80 eurot kuus. 

Üksikvanema lapse toetuse maksmise lõpetame juhul, kui:

  • lapse isa võtab lapse omaks (vanemate ühise avalduse alusel)
  • isadus tuvastatakse kohtumenetluse käigus
  • lapsendamise kaudu lisandub teine vanem
  • tehakse lapse isa või teise vanema kohta kanne rahvastikuregistrisse
  • Politsei- ja Piirivalveamet lõpetab lapse teise vanema tagaotsimismenetluse
  • lapsele määratakse teise vanema eest toitjakaotuspension
  • üksikvanema uue abikaasa või lapse kasuvanema kaotuse korral määratakse toitjakaotuspension.

Kuidas saan?

Kui sinu lapse sünniaktis puudub märge isa kohta, leiad pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusest hüvitise pakkumuse.

Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada!

ema toetab last jalgrattal

Viimati uuendatud 30.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?