Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Perehüvitised Ukraina põgenikele

Sotsiaalkindlustusamet maksab perehüvitisi ajutise kaitse saajatele lastega peredele

Kellele

Perehüvitisi makstakse lapse vanemale või eestkostjale. Taotlemiseks tuleb pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole.

Kui inimene ei ole lapse vanem (on vanavanem, tädi, muu sugulane või tuttav, aga hoolitseb lapse eest), tuleb pöörduda kõigepealt omavalitsusse , et seada eestkoste ja taotleda lapsele kohe lapsetoetust. Teistele peretoetustele, sh eestkostetava lapse toetusele, tekib õigus siis, kui eestkoste on seatud. Koos eestkoste seadmisega võtab peretoetuste määramine kauem aega.

Lapse- ja peretoetused

Lapsetoetus on 80 eurot esimese ja teise lapse ning 100 eurot kolmanda ja järgmise lapse kohta. Alates kolmest lapsest makstakse lasterikka pere toetust 450 eurot kuus ja alates seitsmest lapsest 650 eurot kuus.

Lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.

Vanemahüvitis

Alla pooleteise aastase lapsega Eestisse saabunud vanemale makstakse vanemahüvitist. Vanemahüvitis on 725 eurot kuus kuni 545 päeva eest. Täpne vanemahüvitise päevade arv oleneb lapse vanusest ja vanema elamisloa algusest. Vanemahüvitise maksmisega kaasneb ravikindlustus.

Näide: laps sündis 10. jaanuaril 2023, ema ei ole Eestis töötanud, seega oleks selle lapse eest õigus saada vanemahüvitist sünnist 545 päeva eest (kuni 07.07.2024). Kui lapse emal on aga elamisluba alates 16. märtsist 2024, saab ta vanemahüvitist 16.03.2024 kuni 07.07.2024, s.o 115 päeva eest.

  • Kui ema ei tööta Eestis enne lapse sündi, on vanemahüvitis kokku alates lapse sünnist 545 päeva eest, millest esimesed 30 päeva ema vanemahüvitis.
  • Kui ema töötab Eestis enne lapse sündi, on vanemahüvitis kokku 575 päeva eest, millest esimesed kuni 70 päeva õigus saada ema vanemahüvitist enne lapse eeldatavat sündi.
  • Kui ema on vanemahüvitise arvestusperioodil teeninud Eestis sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, arvutatakse tema vanemahüvitis teenitud tulu alusel. Kui ema ei ole arvestusperioodil tulu saanud, on vanemahüvitise suurus 725 eurot kuus.
  • Eestis sündinud laste puhul viiakse vanemahüvitise menetlus läbi tavapärases korras.

Kuidas saab

Perehüvitiste ja toetuste saamiseks on vaja

  • perehüvitise taotlust
  • tõendit ajutise kaitse saamise kohta
  • isikut tõendavat dokumenti – pass, sünnitunnistus või tõend saatkonnast, Ukraina identifitseerimiskood
  • tõendit Ukraina perehüvitiste saamise/mittesaamise kohta
  • pangakontot, kuhu toetused maksta – sobib nii Eesti kui Ukraina pangakonto või lähedase konto. Eesti pangakonto saab avada tasuta ja lihtsustatud korras Eesti suuremates pankades
  • viimase kuu pangakonto väljavõtet, kus on näha viimati laekunud Ukraina pension

NB! Perehüvitisi määratakse kuni elamisloa kehtivuse lõppemiseni. Kui elamisluba pikendatakse, tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile uus perehüvitiste taotlus. Seda saab teha iseteeninduse kaudu, digiallkirjastatuna e-postiga või klienditeeninduses.

Kui pereliikmete elamisload aeguvad eri aegadel, tuleb iga elamisloa pikendamisega seoses esitada uus taotlus.

Kuidas taotleda Eesti perehüvitisi?

Perehüvitiste saamiseks tuleb täita perehüvitiste taotlus Ukraina sõjapõgenikele ning esitada see sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses suhtluse kaudu või saata digiallkirjastatuna e-posti aadressil [email protected], aga selle võib täita ka klienditeeninduses.

Millised tõendid tuleb koos taotlusega esitada?

Koos perehüvitiste taotlusega tuleb esitada 
1) lapse sünnitunnistus
2) abielutunnistus (kui taotlejal on sünnitunnistusel teine perekonnanimi)
3) tõend Ukraina perehüvitiste saamise/mittesaamise/lõpetamise kohta
4) koolitõend (kui laps õpib välismaal)
5) tõend teise lapsevanema puudumise kohta sünniaktis (kui soovid taotleda üksikvanema lapse toetust)

Tõendeid võib esitada 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast.

Kas Dija rakenduse või pangakonto väljavõte sobib tõendina? Milline peab tõend olema?

Ei. Pangakonto või Dija rakenduse väljavõte ei ole tõend hüvitiste saamise/mittesaamise kohta. Tõendi peab olema välja andnud Ukraina pädev asutus ja see peab sisaldama järgmist infot:
1) kellele hüvitist makstakse/maksti (saaja andmed)
2) kelle eest hüvitist makstakse/maksti (lapse andmed)
3) mis liiki hüvitist makstakse/maksti
4) mis perioodil hüvitisi makstakse/maksti
5) tõend peab olema allkirjastatud ja võimaluse korral templiga

Kas tõend peab olema originaalne võib piisab skaneeritud versioonist?

Tõendi võib saata skaneerituna või pildina. Tõend võib olla ukraina, vene või inglise keeles.

Sinu või su laste elamisluba pikendati, aga te ei saanud perehüvitisi?

Tähtajaline elamisluba antakse kindlaks perioodiks ning perehüvitised määratakse kuni kehtiva elamisloa aegumise või perehüvitiste saamise õiguse lõppemiseni.

Kui sinu või su laste tähtajalist elamisluba pikendatakse, on teil õigus perehüvitisi edasi saada. Kuid perehüvitiste maksmine ei pikene automaatselt koos elamisloa pikendamisega.

Selleks et Eestist perehüvitisi edasi saada, peate esitama uue taotluse koos vajalike dokumentidega. Nii lapsel kui ka vanemal peab olema registreeritud elukoht rahvastikuregistris.

Elasin Eestis enne 24.02.2022 ega ole ajutise kaitse all. Kas mina pean ka tõendeid esitama?

Jah. Kõik välismaalased, kes elavad Eestis elamisloa alusel ja taotlevad Eestis perehüvitisi, peavad tõendama, et nad ei saa mõne teise riigi perehüvitisi.

Olen Ukraina kodanik. Mu laps sündis Eestis. Kas ma pean esitama tõendi Ukraina toetuste saamise/mittesaamise kohta?

Jah. Kõik välismaalased, kes elavad Eestis elamisloa alusel ja taotlevad Eestis perehüvitisi, peavad tõendama, et nad ei saa mõne teise riigi perehüvitisi.

Saan Ukrainast perehüvitisi, kas ma võin lisaks saada ka Eesti perehüvitisi?

Ei. Eesti elanikul, kes saab mõne teise riigi samaliigilist hüvitist, ei ole õigust saada perehüvitisi.

Minu lapsele ei maksta Ukrainas perehüvitisi, kas ma pean seda tõendama?

Jah. Kõik välismaalased, kes taotlevad Eestis perehüvitisi, peavad tõendama, et nad ei saa mõne teise riigi perehüvitisi.

Mu kodukoht on okupeeritud alal. Kuidas tõendada, et ma ei saa Ukrainast perehüvitisi?

Kui su kodukoht asub okupeeritud alal ja sealne omavalitsus ei toimi, palume otsida teavet Ukraina sotsiaalkaitse ministeeriumi lehelt.

Kui ma ei saa Eestis oma alla kolmeaastase lapsega seoses perehüvitisi, kas mulle kehtib ravikindlustus?

Jah. Kui kasvatad Eestis alla kolmeaastast last, on sulle ravikindlustus tagatud ka juhul, kui sa ei saa veel vanemahüvitist ega perehüvitisi.

Viimati uuendatud 21.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?