Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni liigid

Sotsiaalkindlustusamet maksab Eesti elanikele ja eestlastele välismaal riiklikke pensione. Pensioni maksmise alused on eri pensioniliikidel erinevad.

Vanaduspension

Riikliku vanaduspensioni eesmärk on tagada inimesele vanas eas igakuine sissetulek. Vanaduspensioni saamiseks peab sul olema 15 aastat pensionistaaži.

Loe edasi

Paindlik pension

Paindlik vanaduspension on 2021. aastal kehtima hakanud uus pensioniliik, mis vahetab välja senise ennetähtaegse ja edasilükatud vanaduspensioni.

Loe edasi

Ennetähtaegne vanaduspension

Ennetähtaegne vanaduspension on alates 2021. aastast järk-järgult kaduv pensioniliik. Kuni 2025. aastani saab varem pensionile jääda soovija ise valida, kas jääb ennetähtaegsele vanaduspensionile või paindlikule vanaduspensionile.

Loe edasi

Edasilükatud vanaduspension

Kui jääd edasilükatud vanaduspensionile, suureneb sinu vanaduspension 0,9% iga kuu eest, mis on möödunud sinu vanaduspensioni ikka jõudmisest.

Loe edasi

Rahvapension

Kui sul pole pensioniikka jõudes õigust vanaduspensionile pensionistaaži puudumise tõttu ning oled vahetult elanud vähemalt viis aastat enne taotlemist Eestis, on sul õigus rahvapensionile 372,05 eurot kuus

Loe edasi

Soodustingimustel vanaduspension

Soodustingimustel vanaduspension annab õiguse minna pensionile enne vanaduspensioniiga. Selle õiguse saad näiteks vähemalt kolme lapse või puudega lapse kasvatamise eest või kui oled töötanud tervistkahjustavatel kutsealadel. Kui jääd neil tingimustel varem vanaduspensionile, siis sinu pensioni suurus ei vähene.

Loe edasi

Eripensionid, kutsealade ja ametikohtade sooduspensionid

Kui oled töötanud politseiniku, prokuröri, kaitseväelase, kohtuniku, parlamendiliikme, riigikontrolöri või õiguskantslerina, on sul õigus kutsealade ja ametikohtade sooduspensionile. Väljateenitud aastate pensionile on sul õigus minna, kui oled töötanud kutsealal, millega kaasneb enne pensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine ehk selle tõttu ei saa sa enam sellel kutsealal või ametikohal töötada.

Loe edasi

Toitjakaotuspension

Kui keegi perekonnas sureb, toetab riik tema ülalpeetavaid, makstes neile toitjakaotuspensioni

Loe edasi

Viimati uuendatud 17.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?