Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetust saavad ka need, kes on Eesti kodanikud ja on saavutanud olümpiavõidu enne 1988. aastat, esindades NSV Liitu.

Toetuse täismäär on 2024. aastal 1812 eurot kuus. Toetust maksame iga kuu 5. kuupäeval.

Toetuse saamise alused ja suurus

Olümpiamängude võitja saab toetust taotleda

 • vanuse alusel – kümme aastat enne vanaduspensioniea saabumist
 • osalise või puuduva töövõime alusel – alates töövõime tuvastamisest

Osalist või puuduvat töövõimet tuvastab töötukassa.

Paraolümpiamängude võitja saab toetust taotleda

Toetuse suurus on

 • vanuse alusel 1812 eurot kuus
 • puuduva töövõime alusel 1812 eurot kuus
 • osalise töövõime alusel 906 eurot kuus

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esita palun meile taotlus, kuhu märgi järgmised andmed:

 • täisnimi, kontaktandmed
 • kas võit on saavutatud olümpiamängudel või paraolümpiamängudel
 • kas taotled toetust vanuse, osalise töövõime või puuduva töövõime alusel
 • arvelduskonto number

Taotlusele lisa

 • rahvusliku olümpiakomitee teatis või
 • paraolümpiakomitee teatis.

Taotluse võib esitada posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, e-kirjaga aadressil [email protected] või meie klienditeeninduses.

Vaatame toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi ja teeme toetuse määramise otsuse esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast.

Taotlemise päevaks loeme päeva, kui taotlus koos kõigi vajalike dokumentidega on esitatud.

Toetuse määramine ja maksmine

Toetuse määrame toetusele õiguse tekkimise päevast, kui taotlus koos lisadokumentidega on esitatud 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimise päevast. Kui esitad taotluse hiljem, määrame toetuse taotluse esitamise päevast.

Toetusele õiguse tekkimise päevaks on

 • vanuse alusel – vanuse täitumine 10 aastat enne vanaduspensioniiga
 • vähenenud töövõime alusel – osalise või puuduva töövõime tuvastamise päev

Näide 1. Olümpiavõitja Rein Ketas on sündinud 10.06.1961. Seega on vanuse alusel toetusele õiguse tekkimise päev 10.06.2016 (10 aastat enne vanaduspensioniiga). Rein Ketas esitab taotluse toetuse saamiseks 10.10.2016. Rein Ketasele määrame toetuse õiguse tekkimise päevast 10.06.2016, sest taotlus on esitatud 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimisest.

Näide 2. Olümpiavõitja Mati Odal tuvastati puuduv töövõime alates 01.03.2016. Mati Oda esitab taotluse toetuse saamiseks 10.10.2016. Mati Odale määrame toetuse taotluse esitamise päevast 10.10.2016, sest taotlus on esitatud rohkem kui 6 kuu jooksul alates õiguse tekkimisest.

Toetuse maksame sinu soovi alusel

 • arvelduskontole Eestis
 • meie juures vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arvelduskontole Eestis
 • arvelduskontole välisriigis

Viimati uuendatud 19.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?