Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uuringud

Sotsiaalkindlustusameti tellitud ja seotud uuringud
Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
Ohvriabi süsteemi arendamise projekti raames korraldatud uuringu aruanne tervikuna ja peatükkide kaupa 19.04.2024
Vägivalla kogemise uuringu raport 2021 03.03.2022
Naiste tugikeskuste kogemusuuringu aruanne 07.12.2021
Riigi tugiteenuste Keskuse tellitud uuringu lõppraport 19.11.2021
Veebiküsitlus. 2050 vastajat vanuses 15 - 74, soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes. 18.05.2021
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne IV kvartal 2022 28.11.2022
Riigiinstitutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruanne III kvartal 2022 06.09.2022

Viimati uuendatud 05.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?