Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega vanema toetus

Kui sul on tuvastatud puue ja sa kasvatad last üksi või kui nii sinul kui su abikaasal on puue ja teie peres kasvab lapsi, siis maksame sulle puudega vanema toetust.

Kellele?

Last üksi kasvatavale puudega vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale või ühele puudega vanematest makstakse kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuse või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva või sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja arvatud keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kasvatamisel igakuiselt puudega vanema toetust 19,18 eurot kuus iga toetusele õigust omava lapse eest.

Kui laps saab 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Kuidas saan?

Puudega vanema toetuse saamiseks esita sotsiaalkindlustusametile taotlus ja täiendavad dokumendid:

  • lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
  • õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16-19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;
  • perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
  • teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.

Lae alla ja täida ära taotluse vorm

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Viimati uuendatud 17.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?