Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Noortegarantii tugisüsteemi IT-lahendus

Tugisüsteemi IT-lahendus on loodud selleks, et

 • jõuda noorteni kiiremini ja
 • teavitada neid nende võimalustest.

IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest.

IT-lahenduse kaudu saab kohalik omavalitsus nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

1) ei õpi
2) ei tööta
3) ei ole töötuna arvel
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust
5) ei saa töötamise toetamise teenust
6) ei tegele ettevõtlusega
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest
8) ei kanna vangistust või eelvangistust
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses

Olulist noortegarantii tugisüsteemi kohta 

 • NGTSiga on liitunud 76 omavalitsust. Omavalitsustes noortega tegelevate spetsialistide kontaktid
 • Kõikidel 16–29-aastastel noortel, kes ei õpi ega tööta, on õigus pöörduda abi saamiseks omavalitsuses noortega tegeleva spetsialisti poole ka siis, kui nad ei ole NGTSi nimekirjas välja tulnud.
 • Kuna kõikides omavalitsustes ei ole eraldi noortegarantii tugisüsteemivõi noortega tegelevat spetsialisti, võib abi või toe saamiseks pöörduda ka näiteks noortekeskusesse või töötukassasse.
 • Noor otsustab ise, kas ta kasutab noortegarantii tugisüsteemi võimalusi. Tal on õigus paluda, et temaga enam ühendust ei võetaks.
Noortegarantii omavalitsuste spetsialistid

Kohalik omavalitsus

Nimi

Kontakt

Anija vald

Kristel Lään

[email protected]

Anija vald

Lydia Kruusmann

[email protected]

Antsla vald

Merilin Sarapuu

[email protected]

Elva vald

Kristi Liiv

[email protected]

Haapsalu linn

Katrin Nuuter

[email protected]

Haljala vald

Kristina Nurmetalu

[email protected]

Harku vald

Helve Keel

[email protected]

Harku vald

Evelin Raadik

[email protected]

Hiiumaa vald

Birgit Lukk

[email protected]

Häädemeeste vald

Egle Vutt

[email protected]

Jõelähtme vald

Kreete Juurak

[email protected]

Jõhvi vald

Kaire Põlgaste

[email protected]

Järva vald

Inge Jasner

[email protected]

Kadrina vald

Helene Kristine Viita

[email protected]

Kambja vald

Laura Kongi

[email protected]

Kanepi vald

Tiia Urm

[email protected]

Kastre vald

Laire Lodison

[email protected]

Kehtna vald

Karmen Metssalu

[email protected]

Keila linn

Laivi Tammejuur

[email protected]

Kihnu vald

Kiili vald

Ann Vahtramäe

[email protected]

Kohila vald

Evelyn Kullarand

[email protected]

Kohtla-Järve linn

Jelena Solomanjuk

[email protected]

Kohtla-Järve linn

Laivi Siitan

[email protected]

Kose vald

Merike Pihla

[email protected]

Kuusalu vald

Aigi Reinomägi

[email protected]

Loksa linn

Õnne Arba

[email protected]

Luunja vald

Ene Madissalu

[email protected]

Lääne-Harju vald

Anne-Ly Padrik

[email protected]

Lüganuse vald

Arne Piirimägi

[email protected]

Maardu linn

Jevgeni Tamme

Aleksandra Kalistratova

[email protected]

[email protected]

Muhu vald

Anneli Tõru

[email protected]

Mulgi vald

Liana Andruško

[email protected]

Mustvee vald

Svea Auväärt

[email protected]

Märjamaa vald

Maiken Kask

[email protected]

Narva linn

Aleksandr Rätsep;
Polina Merkulova

[email protected];
[email protected]

Narva-Jõesuu linn

Žanna Golubtšikova

[email protected]

Nõo vald

Egle Haljassaar

[email protected]

Otepää vald

Laura-Liis Onneleid

[email protected]

Peipsiääre vald

Kristina Vulf

[email protected]

Põhja-Pärnumaa vald

Reima Nõmmik

[email protected]

Põhja-Sakala vald

Eva Kikas

[email protected]

Põltsamaa vald

Helina Kalev

[email protected]

Põlva vald

Piret Mägi

[email protected]

Pärnu linn

Triin Mäger;
Jaana Kokk

[email protected];
[email protected]

Raasiku vald

Kerli Vahter

[email protected]

Rae vald

Kädi Kuhlap

[email protected]

Rakvere linn

Külliki Metsar

[email protected]

Rakvere vald

Asti Pärnsalu

[email protected]

Rapla vald

Annika Saar

[email protected]

Rõuge vald

Helerin Leemets

[email protected]

Räpina vald

Ave Kõlli

[email protected]

Saarde vald

Merike Maidle

[email protected]

Saaremaa vald

Karoliina Roomets

[email protected]

Saku vald

Kaire Kopli

[email protected]

Saue vald

Lisette Lillemäe

[email protected]

Setomaa vald

Triinu Arund

[email protected]

Sillamäe linn

Jelizaveta Blinova

[email protected]

Tallinn

Kristjan Kruus

[email protected]

Tapa vald

Lisanne Lindre

[email protected]

Tartu linn

Angelika Pärna (16-17)

[email protected]

Kärt Saarsen (18+)

[email protected]

Tartu vald

Anne Aleksejev

[email protected]

Toila vald

Kristiina Nõmmiste-Iljin

[email protected]

Tori vald

Erika Nõmm

[email protected]

Tõrva vald

Liina Põldsalu

[email protected]

Türi vald

Reelika Roosileht-Bork

[email protected]

Valga vald

Ülla Tamm;
Udo Reinsalu

[email protected];
[email protected]

Viimsi vald

Tõnu Troon

[email protected]

Viljandi linn

Karin Kiis

[email protected]

Viljandi vald

Siret Sarv

[email protected]

Vinni vald

Katrin Lepa

[email protected]

Viru-Nigula vald

Kristina Nurmetalu

[email protected]

Vormsi vald

Võru linn

Christiana Vaher

[email protected]

Võru vald

Sirle Muiste-Männik

[email protected]

Väike-Maarja vald

Kersti Sepp

[email protected]

Kohalikule omavalitsusele

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumine

Tugisüsteemiga liitumiseks või jätkamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada taotlus STAR-is enne iga uue seire algust 1. märtsiks ja 1. oktoobriks. Taotlust on võimalik esitada kuu aja jooksul enne päringu käivitamist ja päringu tulemusel moodustatud nimekirjad tehakse kättesaadavaks STARis viie tööpäeva jooksul pärast päringu käivitamist.

Noortel, kes vajavad oma olukorrale lahendust, kuid kes ei tule välja STAR-i automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. IT-süsteem võimaldab lisada seireväliseid noori.

Noortega tegelev spetsialist kohalikus omavalitsuses

 • Tegeleb 16–29-aastaste noortega
 • Kaardistab piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teeb vajaduspõhist koostööd kõikide noori puudutavate valdkondadega (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, perekeskused, perearstikeskused, töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad jne)
 • Tegeleb teavitustööga (nt tutvustab noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastab iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetab tervist puudutavates küsimustes, edastab infot rahvusvahelistest võimalustest jms)
 • Toetab noore enesearengut ja tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist
 • Pakub noorsootöö võimalusi
 • Aitab noorel suhelda erinevate ametiasutuste ning ettevõtjatega
 • Pärast eesmärgi saavutamist hoiab noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud

Noorele

Oleme sulle toeks, kui sa 

 • oled 16–29-aastane
 • ei õpi ega tööta 
 • ei ole veel otsustanud, millist teed valida.

Selleks et paremini mõista, mis võimalused sul on,

Kohtu omavalitsuse spetsialistiga kohapeal, veebis, telefoni või meili teel. Spetsialist annab sulle infot töötamise, õppimise, välismaiste pakkumiste ja muu kohta ning toetab sind su edasisel teekonnal.

Palun võta julgelt ühendust, isegi kui sulle tundub, et sul polegi praegu tuge vaja. Kui kuulad ära, mis võimalusi sinu piirkonnas pakutakse, võivad need aidata sul edaspidi oma eesmärke saavutada. 

Noortegarantii tugisüsteemi arendustöö

Noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja seoste loomiseks sarnaste süsteemidega, viiakse sotsiaalkindlustusameti poolt ellu ja osaletakse mitmetes riiklikes lisategevustes.

Sotsiaalkindlustusameti juhtimisel ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste toel viiakse ellu projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“, mille tulemusel on arendatud välja IT-lahendus ja valdkonnaülene noortekeskne juhtumikorralduse mudel. Esimeses etapis (01.04.2018–31.10.2020) olid partneriks Kohtla-Järve linn, Raasiku vald, Saaremaa vald, Tartu linn ja Võru linn. Teises etapis (01.03.2021–31.10.2023) on partneriteks Kohtla-Järve linn, Narva linn, Pärnu linn ja Valga vald.

Teine suurem tegevus on seotud riikliku koosloome protsessiga, mille raames valmis 2021. aastal haridus- ja noorteameti, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti juhtimisel „Valdkondadeülese NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel kohalikele omavalitsustele“. Mudel toob esile lahendusviisi, kuidas kohaliku omavalitsuse tasandil osapoolte koostöös noori võimalikult sujuva protsessina toetada. Mudeli tutvustamiseks ja kasutamiseks viiakse ellu erinevaid toetavaid tegevusi, sh on loodud koostöömudelist kohandatud dokument omavalitsuste tarbeks (6.02 MB, PDF).

Koosloome protsessi ja mudeli loomist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste vahenditest ning haridus- ja noorteameti eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015. a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ raames.

Noortegarantii Eesti tegevuskava

Noortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava on sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud raamistik noorte konkurentsivõime suurendamise ja nende tööturul osalemise toetamiseks. Tegevuskava kirjeldab noortegarantii elluviimist Eestis.

Tegevuskava keskendub kahele tegevussuunale:

 • NEET-olukorda sattunud noori toetavad tegevused, mis aitavad individuaalse lähenemise abil noort toetada ja teda ühiskonda tagasi tuua. Muu hulgas pööratakse tähelepanu ka noorte üldistele tööturuprobleemidele
 • NEET-olukorda sattumist ennetavad tegevused, mis on mõeldud universaalselt kõigile noortele. Erilist tähelepanu pööratakse tõrjutusriskis noortele, kelle puhul on suurem tõenäosus katkestada õpingud või kogeda tõrjutust tööturul

NEET-olukorras noor – ingl k not in employment, education or training, st noor, kes ei õpi, ei tööta ega osale koolitusel. Noortegarantii riigisisese tegevuskava kontekstis on NEET-olukorras 15–29-aastane (k.a) isik, kes ei õpi ega tööta. Seejuures võib ta osaleda koolitusel, nt töötukassa tööturukoolitus vm lühiajaline koolitus, mis ei ole tasemeõpe.

Kontaktid

Viimati uuendatud 22.09.2023

Kas sellest lehest oli abi?