Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalitsuses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Noortegarantii tugisüsteemi IT-lahendus

Tugisüsteemi IT-lahendus on loodud selleks, et

 • jõuda noorteni kiiremini ja
 • teavitada neid nende võimalustest.
ikoon

IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest.

IT-lahenduse kaudu saab kohalik omavalitsus nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

1) ei õpi
2) ei tööta
3) ei ole töötuna arvel
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust
5) ei saa töötamise toetamise teenust
6) ei tegele ettevõtlusega
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest
8) ei kanna vangistust või eelvangistust
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses

Olulist noortegarantii tugisüsteemi kohta 

 • NGTSiga on liitunud 76 omavalitsust. 
 • Kõikidel 16–29-aastastel noortel, kes ei õpi ega tööta, on õigus pöörduda abi saamiseks omavalitsuses noortega tegeleva spetsialisti poole ka siis, kui nad ei ole NGTSi nimekirjas välja tulnud.
 • Kuna kõikides omavalitsustes ei ole eraldi noortegarantii tugisüsteemivõi noortega tegelevat spetsialisti, võib abi või toe saamiseks pöörduda ka näiteks noortekeskusesse või töötukassasse.
 • Noor otsustab ise, kas ta kasutab noortegarantii tugisüsteemi võimalusi. Tal on õigus paluda, et temaga enam ühendust ei võetaks.

ikoon

Kohalikule omavalitsusele

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumine

Tugisüsteemiga liitumiseks või jätkamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada taotlus STAR-is enne iga uue seire algust 1. märtsiks ja 1. oktoobriks. Taotlust on võimalik esitada kuu aja jooksul enne päringu käivitamist ja päringu tulemusel moodustatud nimekirjad tehakse kättesaadavaks STARis viie tööpäeva jooksul pärast päringu käivitamist.

Noortel, kes vajavad oma olukorrale lahendust, kuid kes ei tule välja STAR-i automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. IT-süsteem võimaldab lisada seireväliseid noori.

Noortega tegelev spetsialist kohalikus omavalitsuses

 • Tegeleb 16–29-aastaste noortega
 • Kaardistab piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teeb vajaduspõhist koostööd kõikide noori puudutavate valdkondadega (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, perekeskused, perearstikeskused, töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad jne)
 • Tegeleb teavitustööga (nt tutvustab noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastab iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetab tervist puudutavates küsimustes, edastab infot rahvusvahelistest võimalustest jms)
 • Toetab noore enesearengut ja tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist
 • Pakub noorsootöö võimalusi
 • Aitab noorel suhelda erinevate ametiasutuste ning ettevõtjatega
 • Pärast eesmärgi saavutamist hoiab noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud
ikoon

Noorele

Oleme sulle toeks, kui sa 

 • oled 16–29-aastane
 • ei õpi ega tööta 
 • ei ole veel otsustanud, millist teed valida.
ikoon

Selleks et paremini mõista, mis võimalused sul on,

Kohtu omavalitsuse spetsialistiga kohapeal, veebis, telefoni või meili teel. Spetsialist annab sulle infot töötamise, õppimise, välismaiste pakkumiste ja muu kohta ning toetab sind su edasisel teekonnal.

Palun võta julgelt ühendust, isegi kui sulle tundub, et sul polegi praegu tuge vaja. Kui kuulad ära, mis võimalusi sinu piirkonnas pakutakse, võivad need aidata sul edaspidi oma eesmärke saavutada. 

Omavalitsus Nimi Sihtgrupi täpsustus, kui on E-post Telefon
Alutaguse vald
Anija vald Kristel Lään [email protected]
Anija vald Lydia Kruusmann [email protected]
Antsla vald Merilin Sarapuu [email protected]
Elva vald Kristi Liiv [email protected]
Haapsalu linn Urve Sarapik [email protected]
Haljala vald Kristina Nurmetalu [email protected]
Harku vald Evelin Raadik [email protected]
Hiiumaa vald Birgit Lukk [email protected]
Häädemeeste vald Koht täitmata
Jõelähtme vald Maarja Mehiste [email protected]
Jõgeva vald Liivi Noormägi [email protected] 58846933
Jõhvi vald Kaire Põlgaste [email protected] 5148222
Järva vald Inge Jasner [email protected]
Kadrina vald Maria Mäe [email protected] 51985885
Kambja vald Laura Kongi [email protected]
Kanepi vald Tiia Urm [email protected]
Kastre vald Triin Jõgeva [email protected] 53414206
Kehtna vald Kristi Koort [email protected]
Keila linn Laivi Tammejuur [email protected]
Kihnu vald Arleen Mary Lõpp [email protected]
Kiili vald Liisa Luts [email protected] 55677268
Kohila vald Kärolin Heinmäe [email protected]
Kohtla-Järve linn Jelena Solomanjuk [email protected] 53882105
Kohtla-Järve linn Laivi Siitan [email protected]
Kose vald Merike Pihla [email protected]
Kuusalu vald Kalli-Marion Sass [email protected] 5125805
Loksa linn Irina Karotam [email protected] 58063455
Luunja vald Ene Madissalu [email protected]
Lääne-Harju vald Julia Mihhejenkova [email protected] 5290992
Lääne-Nigula vald Riine Tomingas [email protected] 53023163
Lääneranna vald Koht täitmata
Lüganuse vald Koht täitmata
Maardu Linn Aleksandra Kalistratova [email protected]
Muhu vald Anneli Tõru [email protected] 56646773
Mulgi vald Grethel Seegel [email protected] 5113947
Mustvee vald Svea Auväärt [email protected] 53451550
Märjamaa vald Mart Martma [email protected]
Narva linn Koht täitmata
Narva-Jõesuu linn Žanna Golubtšikova [email protected] 59190851
Nõo vald Koht täitmata
Otepää vald Koht täitmata
Paide linn Koht loomisel, eelduslikult jaanuaris.2024.
Peipsiääre vald Kristina Vulf [email protected]
Põhja-Pärnumaa vald Koht täitmata
Põhja-Sakala vald Rita Valdstein [email protected] 53231774
Põltsamaa vald Helina Kalev [email protected]
Põlva vald Piret Mägi [email protected]
Pärnu linn Triin Mäger [email protected] 53003521
Pärnu linn Jaana Kokk [email protected] 56602054
Pärnu linn Jekaterina Skorikova Ukraina ja vene keelt kõnelevad noored [email protected] 5295414
Raasiku vald Koht täitmata
Rae vald Diana Prääm [email protected]
Rakvere linn Külliki Metsar [email protected]
Rakvere vald Eneli Baumann [email protected]
Rapla vald Maris Laev [email protected]
Rõuge vald Ülla Tamm [email protected] 5106564
Räpina vald Ave Kõlli [email protected]
Saarde vald Külli Karu [email protected]
Saaremaa vald Karoliina Roomets [email protected]
Saku vald Kaire Kopli [email protected]
Saue vald Rando Proomet [email protected] 51991134
Setomaa vald Triinu Arund [email protected] 5171796
Sillamäe linn Jelizaveta Blinova [email protected]
Tallinn Kristjan Kruus Koordinaator [email protected]
Tapa vald Helene Kristine Viita [email protected]
Tartu linn Angelika Pärna 16-17 [email protected]
Tartu linn Krislin Aleksandroviene 18-29 [email protected] 56493946
Tartu vald Anne Aleksejev [email protected]
Toila vald Maarja-Liisa Lepsalu [email protected]
Toila vald Kristiina Nõmmiste [email protected]
Tori vald Erika Nõmm [email protected]
Tõrva vald Kristi Napast [email protected] 54545410
Türi vald Reelika Roosileht-Bork [email protected]
Valga vald Koht täitmata
Valga vald Udo Reinsalu [email protected] 53006756
Viimsi vald Lemmi Park [email protected] 6028867
Viljandi linn Karina Saar [email protected] 53074892
Viljandi vald Katreen Kasela [email protected] 5787 6914
Vinni vald Katrin Lepa [email protected]
Viru-Nigula vald Kristina Nurmetalu [email protected]
Vormsi vald Janika Viilma [email protected]
Võru linn Christiana Vaher [email protected]
Võru vald Sirle Muiste-Männik [email protected]
Väike-Maarja vald Kersti Sepp [email protected]

Noortegarantii tugisüsteemi arendustöö

Noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja seoste loomiseks sarnaste süsteemidega, viiakse sotsiaalkindlustusameti poolt ellu ja osaletakse mitmetes riiklikes lisategevustes.

Sotsiaalkindlustusameti juhtimisel ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste toel viiakse ellu projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“, mille tulemusel on arendatud välja IT-lahendus ja valdkonnaülene noortekeskne juhtumikorralduse mudel. Esimeses etapis (01.04.2018–31.10.2020) olid partneriks Kohtla-Järve linn, Raasiku vald, Saaremaa vald, Tartu linn ja Võru linn. Teises etapis (01.03.2021–31.10.2023) on partneriteks Kohtla-Järve linn, Narva linn, Pärnu linn ja Valga vald.

Teine suurem tegevus on seotud riikliku koosloome protsessiga, mille raames valmis 2021. aastal haridus- ja noorteameti, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti juhtimisel „Valdkondadeülese NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel kohalikele omavalitsustele“. Mudel toob esile lahendusviisi, kuidas kohaliku omavalitsuse tasandil osapoolte koostöös noori võimalikult sujuva protsessina toetada. Mudeli tutvustamiseks ja kasutamiseks viiakse ellu erinevaid toetavaid tegevusi, sh on loodud koostöömudelist kohandatud dokument omavalitsuste tarbeks.

Koosloome protsessi ja mudeli loomist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste vahenditest ning haridus- ja noorteameti eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015. a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ raames.

ikoon

ikoon

Noortegarantii Eesti tegevuskava

oortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava on sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud raamistik noorte konkurentsivõime suurendamise ja nende tööturul osalemise toetamiseks. Tegevuskava kirjeldab noortegarantii elluviimist Eestis.

Tegevuskava keskendub kahele tegevussuunale:

 • NEET-olukorda sattunud noori toetavad tegevused, mis aitavad individuaalse lähenemise abil noort toetada ja teda ühiskonda tagasi tuua. Muu hulgas pööratakse tähelepanu ka noorte üldistele tööturuprobleemidele
 • NEET-olukorda sattumist ennetavad tegevused, mis on mõeldud universaalselt kõigile noortele. Erilist tähelepanu pööratakse tõrjutusriskis noortele, kelle puhul on suurem tõenäosus katkestada õpingud või kogeda tõrjutust tööturul

NEET-olukorras noor – ingl not in employment, education or training, st noor, kes ei õpi, ei tööta ega osale koolitusel. Noortegarantii riigisisese tegevuskava kontekstis on NEET-olukorras 15–29-aastane (k.a) isik, kes ei õpi ega tööta. Seejuures võib ta osaleda koolitusel, nt töötukassa tööturukoolitus vm lühiajaline koolitus, mis ei ole tasemeõpe.

Kontaktid

Liis Seeme

Noortegarantii tugisüsteemi teenusejuht
5389 8598
[email protected]

Viimati uuendatud 16.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?