Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine (MARAC)

Selleks et abistada kiiresti ja tõhusalt inimesi, kel on kõrge risk kaotada lähisuhtevägivalla tõttu elu või saada raskeid tervisekahjustusi, ja nende peres kasvavaid alaealisi lapsi, kasutatakse Eestis Suurbritannias välja töötatud MARAC-i võrgustikutöö mudelit (Multi-Agency Risk Assessment Conference).

MARAC-i eesmärk on ennetada lähisuhtevägivalla kõige raskemaid tagajärgi. See tähendab lähisuhtevägivallast tingitud tapmiste, suitsiidide ja raskete tervisekahjustuste ennetamist, samuti põlvkondadeülese raske lähisuhtevägivalla trauma ennetamist ja vähendamist.

MARAC-i mudel lähtub põhimõttest, et kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumeid ei saa lahendada eraldi ametkondades, vaid ainult hästi toimivas võrgustikutöös, kasutades ühist inforuumi ning eri ametkondade võimalusi ja teenuseid.

MARAC hõlmab ohvrite lähisuhtevägivalla riskide tuvastamist ja hindamist DASH-i riskihindamise vahendiga, võrgustikutöös sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist.

Lisaks toetab ohvrit MARAC-i vabatahtlik.

Alates 2019. aastast töötab igas Eesti maakonnas MARAC-i mudeli põhimõtetest lähtuv MARAC-i tuumik, kuhu kuulub ohvriabi, politsei, omavalitsuse, naiste tugikeskuse, prokuratuuri, lastekaitse ja aina sagedamini ka meditsiinivaldkonna esindaja. Eestis on 18 MARAC-i tuumikut.

MARAC-i tutvustav video

MARAC-i mudel annab selge tegevusraamistiku, mille eesmärk on lahendada lähisuhtevägivalla riskide probleemi. Iga võrgustiku liige täidab juhtumi lahendamisel kindlat rolli, mis tuleneb tema tööst. Tegevuste elluviimist, tulemusi ja mõju jälgitakse üheskoos.

Kui lähisuhtevägivalla juhtumis on kõrge riski kahtlus ja kui oled läbinud MARAC-i koolituse, vii kannatanuga läbi DASH-i riskihindamine. Kõrge riski tuvastamise korral teavita sellest esimesel võimalusel piirkondlikku ohvriabitöötajat, kes juhendab sind juhtumi suunamisel MARAC-i.

NB! DASH-i riskihindamise ankeete jm MARAC-i dokumente võib edastada ohvriabi töötajale ainult krüptituna.

Kui sa ei ole MARAC-i koolitust läbinud, võta ühendust ohvriabitöötajaga, kes korraldab kannatanu riskihindamise.

MARAC-i koolitust on võimalik läbida e-koolitusena. Vaata kursust tutvustavat videot.

Info lähisuhtevägivalla e-koolituse kohta

Aastail 2015–2023 toetati siseministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti koostöös ellu kutsutud projekti Sotsiaalfondi vahenditest (TAT „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“). Alates 2023. aastast rahastatakse MARAC-i mudelit riigieelarvest ning 2023. aastal saab mudel seaduse toetava aluse (OAS § 9 lg 2 ja § 10).

Kontaktid

Anne Klaar – projektijuht

[email protected]

+372 5194 1359

Kertu Kesküla – koordinaator (MARAC-i vabatahtlikud)

[email protected]

+372 5340 6682

Britta Hunt – projektijuht (koolitusvaldkond)

[email protected]

+372 5473 0949

Viimati uuendatud 24.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?