Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asendushoolduse ja järelhoolduse korraldamine

Kui perekonnast eraldatud või vanemate hooleta jäänud last ei ole võimalik suunata tema laiendatud perekonda või lähivõrgustikku eestkostele, tuleb kohalikul omavalitsusel (KOV) tagada lapse hooldamine ja kasvatamine asendushooldusteenuse osutamise kaudu. Eelistada tuleb perepõhist asendushooldust ehk hooldusperet. Kui see ei ole võimalik, tuleb tagada asendushooldusteenuse osutamine pere- või asenduskodus.

Asendushoolduse ja järelhoolduse juhendmaterjalid

Lastekaitsjate müüdid ja tegelikkus 

Laps on pereootel. Kuidas saab kohalik omavalitsus aidata hooldusperesid leida?

Asenduskodu sisehindamist toetavad juhised

Kooskõlastus enamaarvulisel paigutusel asendushooldusteenusele

Erandolukorras võib asendushooldusteenuse osutamisel perekodus ja asenduskodus olla rohkem kui kuus last ja hooldusperes rohkem kui neli last.

Seda juhul, kui

  • paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus
  • see on asendushooldusel olevate laste huvides
  • selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste eestkostjad
  • see on kooskõlastatud sotsiaalkindlustusametiga.

Seotud viited

hoolduspere

Viimati uuendatud 05.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?