Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus

Lapsepuhkusele on õigus kõigil vanematel, kel on vähemalt üks kuni 14-aastane laps. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad kasutada vanemad, kel on kuni 18-aastane puudega laps.
Lapsepuhkust saab planeerida kuni kaheks kuuks. Puhkusetasu maksame arvele puhkepäevadele järgneva kuu 8. kuupäeval.

Lapsepuhkus

Lapsepuhkust antakse mõlemale töösuhtes olevale vanemale eraldi ja iga last arvestades. Kummalgi vanemal on iga 14-aastase ja noorema lapse kohta kogu perioodi peale kokku 10 lapsepuhkuse päeva (kahe peale kokku 20 päeva). Mida rohkem on peres alla 14-aastaseid lapsi, seda rohkem lapsepuhkuse päevi on vanemale ette nähtud.

Vanematele on lapsepuhkuste kasutamine paindlik ja individuaalne – kummalgi vanemal on oma puhkepäevad, mida teisest vanemast sõltumatult kasutada. See annab vanematele võimaluse ka koos samal ajal lapsepuhkuse päevi planeerida. Lapsepuhkused ei aegu igal aastal, vaid kehtivad lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

naine ja tüdruk sülearvutiga
 • 10 tööpäeva igale vanemale iga lapse kohta
 • Saab kasutada kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni
 • Planeerida saab ainult tööpäevadele
 • Lapsepuhkuse taotleja ei või saada samal ajal vanemahüvitisi
 • Taotle puhkust iseteeninduses „Minu teenuste ja toetuste“ alt
 • Saab ette planeerida kuni kaks kuud
 • Suurus oleneb referentsperioodil makstud sotsiaalmaksu suurusest
 • Minimaalne suurus 38,73 eurot päevas (alates 01.01.2024)
 • Maksimaalne suurus 78,89 eurot päevas (alates 01.01.2024) 
 • Tulumaksuga maksustatav
 • Väljamakse 8. kuupäeval eelmise kuu eest
väikelaps istub murul õhupallidega

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Puudega laste vanemad saavad lisaks lapsepuhkuse päevadele kasutada igas kuus ühe tööpäeva puudega lapse vanema lapsepuhkust iga puudega lapse kohta. 

Puudega laste vanemad saavad lapsepuhkust kasutada lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni nagu teisedki vanemad, puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad nad kasutada kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Ühes kalendriaastas on mõlemal vanemal kokku maksimaalselt 12 tööpäeva iga puudega lapse kohta. Puudega lapse 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puudega lapse vanema lapsepuhkust.

Lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust on õigus kasutada vanematel, hooldajatel ja eestkostjatel, kes töötavad töölepinguga või avalikus teenistuses. Teised töösuhte vormid arvesse ei lähe.

Kärgperedel on võimalus planeerida puhkusi paindlikult: nii lapsepuhkuse kui ka puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral saab bioloogiline vanem loobuda oma puhkusepäevadest teise vanema abikaasa või registreeritud elukaaslase kasuks.

Lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust saab taotleda meie iseteeninduses. Kuvame iseteeninduses vanemale lapsepuhkuse päevade arvu, mida saab vastavalt oma soovile planeerida.

 • 12 lisapuhkepäeva aastas puudega lapse eest – igas kuus üks lisapuhkepäev
 • Lisapuhkepäevi ei saa ette kasutada
 • Planeerida saab ainult tööpäevadele
 • Võib kasutada kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni
 • Lapsepuhkuse taotleja ei või saada samal ajal vanemahüvitisi
 • Taotle puhkust iseteeninduses „Minu teenuste ja toetuste“ alt
 • Saab ette planeerida kuni kaks kuud
 • Minimaalne suurus 38,73 eurot päevas (alates 01.01.2024)
 • Maksimaalne suurus 223,60 eurot päevas (alates 01.01.2024)
 • Tulumaksuga maksustatav
 • Väljamakse 8. kuupäeval eelmise kuu eest

Tasustamata lapsepuhkus

Lisaks eespool nimetatud kahele puhkuseliigile on töösuhtes oleval vanemal õigus kasutada ka tasustamata lapsepuhkust. Tasustamata puhkust on õigus saada kuni 10 tööpäeva igal kalendriaastal emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Kui lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust taotleb vanem meie iseteeninduses ja puhkusetasu hüvitame meie, siis tasustamata lapsepuhkuse saamiseks tuleb töötajal pöörduda oma tööandja poole.

Kuidas lapsepuhkust taotleda?

Puhkusepäevi saab planeerida sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses „Minu toetuste ja teenuste“ alt. Puhkuse planeerimise soovist peavad eraldi märku andma vaid need, kellel puudub iseteeninduses planeerimise võimalus (näiteks lapsevanema abikaasad, kui bioloogiline vanem on loobunud lapsepuhkuse päevadest lapsevanema abikaasa kasuks).

Välisriigi kodanikule lapsepuhkuste taotluse vormi leiad blankettide lehelt.

Kui pikalt ette ja tagantjärele saab puhkust planeerida?

Puhkust saab ette planeerida kuni kaheks kuuks. Puhkust ei saa planeerida tagantjärele – kõige varasem päev puhkuse kasutamiseks on selle planeerimise päev – ehk vanem saab puhkama hakata samal päeval, mil ta puhkus planeeris. Näiteks on võimalik, et vanem soovib hakata puhkama 2. mail ning esitab meie iseteeninduses samal kuupäeval selleks taotluse.

Üle 30 kalendripäeva lapsepuhkust ühel kalendriaastal vanem kasutada ei saa, olgugi, et tal võib olla õigus rohkemale kui 30 päevale lapsepuhkusele.

Kui pikalt peab lapsepuhkuse soovist oma tööandjat ette teavitama? Kas lapsepuhkuse taotlus tuleb esitada tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või mõlemale neist?

Kui lapsepuhkust puhkuse ajakavasse märgitud ei ole, kuid töötaja soovib seda kasutada 15 kalendripäeva või vähem päevi järjest, tuleb töötajal puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada. Kui vanem soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab töötaja sellest teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Töötajal ja tööandjal on võimalik kokku leppida, et töötajal on võimalik lapsepuhkuse kasutamisest ette teavitada ka lühemat etteteatamistähtaega järgides.

Teavitame tööandjat automaatselt töötaja lapsepuhkuse soovist, kuid tuletame meelde, et töötaja annaks ka ise tööandjale oma puhkusesoovist teada. Oluline on, et töötaja planeerib iseteeninduses puhkusepäevi, järgides etteteatamistähtaegu.

Kuidas käib puhkuse võtmine, kui töötajal on mitu tööandjat?

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on lastega seotud õigus töötavale vanemale ning ettenähtud puhkusepäevade arv ei sõltu sellest, mitu tööandjat töötajal on või millise koormusega ta töötab. Seega pole vahet, kas töötajal on 0,1 või 1,0 töökoormus. Igal juhul on töötavale vanemale ette nähtud 10 lapsepuhkuse päeva alla 14-aastase lapse eest kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja 12 puudega lapse vanema lapsepuhkuse päeva kalendriaastas.

Kui vanemal on mitu tööandjat, siis ta ei pea kõigi oma tööandjate juurest samaaegselt puhkama jääma – võib olla ka nii, et vanem puhkab ühe tööandja juurest ja teiste juures töötab edasi. Seega on see töötava vanema enda otsustada ja sõltub tema töö iseloomust. Arvestama peab sellega, et kui vanem puhkab üksnes ühe tööandja juurest, siis saab antud puhkepäev siiski kasutatud.

Juhul kui töötajal on kaks tööandjat ja töökorraldus võimaldab tal mõlema tööandja juures samal päeval tööd teha, peab tal olema võimalus ka mõlema juures samal päeval lapsepuhkust kasutada. See võimaldab tal seda päeva oma perega veeta ja täidab seetõttu lapsepuhkuse eesmärki.


Kui palju lapsepuhkust saab ühes kalendriaastas kasutada?

Oluline on tähele panna, et lapsepuhkust ei ole võimalik kasutada igal aastal 10 tööpäeva lapse kohta, vaid neid päevi saab kasutada kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Lapsepuhkust saab iga lapse eest eraldi, kuid mitte üle 30 päeva aastas ühe vanema kohta kõigi laste eest kokku. Näiteks kui vanemal on viis last, ei saa ta kalendriaastas kasutada 50, vaid kõige rohkem 30 lapsepuhkuse päeva.

Kui palju lapsepuhkust saab võtta üksikvanem?

Üksikvanemal (ehk kui üks vanematest on surnud või rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta) on õigus kasutada lapsepuhkust kuni 20 tööpäeva lapse 14-aastaseks saamiseni.

Kuidas planeerida 10 tööpäeva lapsepuhkust järjest, kui ma töötan esmaspäevast reedeni?

Kuna lapsepuhkust võib planeerida ainult tööpäevadele ning kõnealusel juhul on nädalavahetused inimesele puhkepäevad, siis ei ole tehniliselt võimalik märkida 10 tööpäeva järjest ühe planeerigu raames.

Kui soovid puhata kaks nädalat järjest, tuleb teha kaks eraldi planeeringut ehk esitada kaks viie tööpäevase puhkuse taotlust (esmaspäevast reedeni). Nädalavahetuse päevi sellisel juhul ei planeeri.

Näide. Karl soovib võtta lapsepuhkust 15. jaanuarist 2024 kuni 26. jaanuarini 2024. Selles ajavahemikus on täpselt 10 tööpäeva, kuid iseteeninduses lapsepuhkust planeerides ei saa ta valida eraldi ainult tööpäevi, vaid kogu perioodi sisse jääb ka nädalavahetus, mis ei ole korrektne. Seetõttu peaks Karl tegema kaks puhkusetaotlust:

1) 15.01.2024–19.01.2024 (5 tööpäeva)
2) 22.01.2024–26.01.2024 (5 tööpäeva)

Kuidas võtta lapsepuhkust, kui ma töötan graafiku alusel, sh nädalavahetustel?

Kui töötad graafiku alusel ja tööpäevad on ka laupäeval ja pühapäeval, võite võtta lapsepuhkust ka laupäeval ja pühapäeval. Sel juhul tulebki planeerimine teha laupäevale ja pühapäevale, kuna tegu on tööpäevadega.

Näide. Karl töötab graafiku alusel: neli päeva tööl ja neli päeva vaba. Karl peaks graafiku järgi olema tööl neljapäevast pühapäevani. Kui ta soovib võtta nendeks päevadeks lapsepuhkust, on neljapäev–pühapäev tema tööpäevad ja ta võib selleks ajaks lapsepuhkust planeerida.

Kui palju lapsepuhkust on eestkostjatel ja hoolduspere vanematel, kes on võtnud oma hoole alla üksikvanema lapse? 

Sarnaselt üksikvanematega on ka eestkostjatel ja hoolduspere vanematel, kes on oma hoole alla võtnud üksikvanema lapse, õigus saada lapsepuhkust 20 tööpäeva lapse 14-aastaseks saamiseni. Küll aga tuleb tähele panna, et sel juhul kuvab sotsiaalkindlustusameti iseteenindus automaatselt kõigile eestkostjatele ja hoolduspere vanematele lapsepuhkust 10 tööpäeva – see tähendab, et kui oled oma hoole alla võtnud üksikvanema lapse, võta julgesti sotsiaalkindlustusametiga ühendust iseteeninduse või e-posti kaudu täiendava 10 lapsepuhkuse päeva kasutamiseks.

Kui vanem viibib lapsepuhkusel või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, kas siis põhipuhkuse periood lüheneb?

Töötaja põhipuhkuse arvestust lapsepuhkuse või puudega lapse vanema lapsepuhkuse kasutamine ei muuda.

Kui vanem on lapsepuhkusel või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, siis tema põhipuhkuse periood ei lühene. Lapsepuhkus on nimelt puhkuseliik, mis töölepingu seaduse järgi on lisapuhkus. Lapsepuhkust ega puudega lapse vanema lapsepuhkust ei kanta töötamise registrisse ei meie ega tööandja.

Töötaja põhipuhkust ei lühenda emapuhkus, isapuhkus, lapsendajapuhkus, lapsepuhkus ega puudega lapse vanema lapsepuhkus. Ainus lastega seotud puhkuseliik, mis vanema põhipuhkuse perioodi puhkusepäevi ei anna, on vanemapuhkus.

Kas vanemad saavad lapsepuhkust samale ajale planeerida?

Lapsepuhkust võivad mõlemad vanemad planeerida nii koos samale ajale kui ka eraldi eri aegadel. Mõlemal lapsevanemal on kasutada individuaalsed lapsepuhkuse päevad ning see, mis ajaks nad neid planeerivad või kasutavad, ei sõltu sellest, millal seda tegi või teeb teine lapsevanem.

Kas lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust saab kasutada ka siis, kui laps on 14-aastane?

Jah, lapsepuhkust saab lapse eest kasutada ka sel kalendriaastal, mil laps saab 14-aastaseks. Näiteks kui laps saab 14-aastaseks 2023. aasta 1. augustil, saab vanem kasutada lapsepuhkust sama aasta lõpuni ehk 31. detsembrini 2023. Seega olenemata sellest, kas laps saab 14-aastaseks 1. jaanuaril või 31. detsembril, on vanemal õigus kasutada puhkusepäevi lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Sama põhimõte kehtib puudega lapse lapsepuhkuse puhul. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral on vanemal lapse 18-aastaseks saamise aastal õigus saada kokku 12 lapsepuhkuse päeva olenemata lapse sünnipäevast.

Millistel juhtudel ei ole lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse saamise õigust?

Vanemal ei ole õigust lapsepuhkusele või puudega lapse vanema lapsepuhkusele, kui:

 • vanemalt on lapse hooldusõigus ära võetud või ei ole vanem lapse hooldusõigust soovinud
 • vanemal on vanema hooldusõigus piiratud ja vanem ei täida kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda
 • vanemale makstakse vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.

Kas lapsepuhkusel saab olla samal ajal, kui kasutatakse vanemahüvitist?

Lapsepuhkuse hüvitisele ei ole õigust isikul, kellele makstakse perehüvitiste seaduse alusel vanemahüvitist. See tähendab, et lapsepuhkust saab planeerida nendele päevadele, kuhu ei ole vanemahüvitise saamist planeeritud. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et vanemahüvitist saav vanem saab lapsepuhkuse päevi planeerida üksnes siis, kui ta ei ole vanemapuhkusel.

Samas ei ole välistatud olukord, mil üks vanem on vanemapuhkusel ning teine vanem soovib siiski samal ajal lapsepuhkust planeerida – näiteks ema on vanemapuhkusel ja saab vanemahüvitist, kuid isa käib tööl ja soovib planeerida lapsepuhkust. Sellise näite korral ei välista seadus, et isa planeeriks lapsepuhkuse päevi ka enne ema poolt kasutatava vanemapuhkuse lõppu.

Kui suur on lapsepuhkuse hüvitis ja kuidas seda arvutatakse?

Lapsepuhkuse hüvitise suurus on 50% lapsepuhkusele jäämise päevast kolmele kalendrikuule eelnenud 12 kuu keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu (st puhkuse kasutamisest arvutatakse tagasi kolm kuud ja sellele eelnenud 12 kuud loetakse hüvitise arvestusperioodiks). Sellel perioodil saadud tulu liidetakse kokku ja selle põhjal leiame päevatasu. Lapsepuhkuse korral jagatakse saadud tulu 30-ga, puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral keskmise tööpäevade arvuga (2024. aastal on selleks 21,17). Lapsepuhkuse osas võtame saadud summast 50%, mis ongi lapsepuhkuse tasu; puudega lapse vanema puhkusetasu aluseks võtame 100% summast.

Näiteks kui lapsevanem soovib võtta 2024. aasta juunis lapsepuhkust, arvutatakse tema lapsepuhkuse hüvitis 01.03.2023–29.02.2024 perioodil teenitud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel. Kui lapsevanemal peaks olema ka teisi tööandjaid või isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid sissetulekuid, siis arvestame ka neid hüvitise arvutamisel. Samuti, kui lapsevanem peaks olema olnud sel ajaperioodil näiteks ajutise töövõimetuse lehel, arvestame selle aja arvestusperioodist maha, et hüvitis ei oleks selle aja võrra väiksem.

Selleks, et lapsepuhkuse hüvitis ei väheneks töötajatel, kelle sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval perioodil oli alla valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära, on sätestatud hüvitist puudutav täiendav piirang. Nimelt ei tohi hüvitis olla väiksem töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, mis on 2024. aastal 38,73 eurot.

Lapsepuhkuse tasu maksimaalne määr on seotud vanemahüvitise maksimaalse määraga. Lapsepuhkuse maksimaalne päevamäär 2024. aastal on 78,89 eurot (4733,53 / 30 kalendripäevaga) / 2), puudega lapse vanema lapsepuhkuse maksimaalne päeva määr on 2024. aastal 223,60 eurot (4733,53 / 21,17 tööpäevaga).

Puhkusetasu arvutamisel võetakse arvesse kogu antud perioodi sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, mitte üksnes selle tööandja oma, kelle juurest töötaja kavatses puhkama jääda. Seega kui töötajal on referentsperioodil olnud hoopis teine tööandja kui täna või oli tal sellel perioodil mitu tööandjat, siis puhkusetasu arvestamisel läheb arvesse kõigi nende poolt tasutud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on tulumaksuga maksustatav (20%), tulumaksuvabastust kasutada ei saa.

Millal ja kuidas puhkusetasu makstakse?

Lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu maksab sotsiaalkindlustusamet.

Puhkusetasu maksame eelmise kuu eest järgneval kuul, iga kuu 8. kuupäeval lapsevanema soovitud arveldusarvele. Kui 8. kuupäev langeb nädalavahetusele või tegu on riigipühaga, makstakse tasu välja sellele eelnenud viimasel tööpäeval. Näiteks kui 8. kuupäev on pühapäev, makstakse tasu välja 6. kuupäeval ehk reedel.

Kui puhkuseperiood jääb kahte kuusse, saab ka puhkusetasu kahel kuul, mitte kogu puhkuse eest korraga. Näiteks puhkab vanem perioodil 25.07.‒03.08.2024, saab ta juuli päevade ehk 25.07.‒31.07.2024 puhkusetasu 8. augustil ja augusti päevade ehk 01.08-03.08.2024 tasu 8. septembril.

Seega hakkab töötaja lapsepuhkuste eest ettenähtud puhkusetasu saama tagantjärele ehk puhkusele järgneval kuul, kui ta on juba puhkuse ära kasutanud.

Kuidas arvutada lapse toitmise vaheaegasid?

Last rinnaga toitval emal on õigus saada lisavaheaegu rinnaga toitmiseks kuni lapse poolteiseaastaseks saamiseni. Lisavaheaeg antakse iga kolme tunni järel kestusega iga kord mitte alla 30 minuti. Kahe või enama kuni poolteiseaastase lapse toitmiseks antava vaheaja kestus peab olema vähemalt üks tund.

Vaheajad lapse toitmiseks arvatakse tööaja hulka ja nende eest säilitatakse keskmine palk, välja arvatud, kui emale makstakse vanemahüvitist lapse kasvatamise eest.

Kui suur on isapuhkuse tasu ja kas isapuhkust saab mitmelt tööandjalt korraga?

Isadel on õigus 30-päevasele isapuhkusele ehk isa vanemahüvitisele. Isapuhkuse ajal peab puhkama kõikide tööandjate juures. Hüvitisele on õigus ka mittetöötavatel isadel.

Hüvitist arvestatakse samadel alustel kui jagatavat vanemahüvitist, selle suuruse arvutamisel on abiks vanemahüvitise kalkulaator.

Loe täpsemalt isa vanemahüvitise kohta.

Kas töötajal on õigus lapsepuhkusele, kui laps on saanud 14-aastaseks?

Lapsepuhkuse päevi saab kasutada kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Mitu lapsepuhkuse päeva on õigus saada vanemal, kes kasvatab 18-aastast puudega last?

Puudega lapse vanemad saavad 10-päevast lapsepuhkust kasutada lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni nagu teisedki vanemad, puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad nad kasutada kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Ühes kalendriaastas on mõlemal vanemal kokku maksimaalselt 12 tööpäeva iga puudega lapse kohta. Puudega lapse 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puudega lapse vanema lapsepuhkust.

Kas töötajal on õigus kasutada puudega lapse eest saadavat lapsepuhkust korraga?

Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus ning reeglina võimalust päevi liita töölepingu seadus ette ei näe. Tööandja võib kohaldada töötajale soodsamat kohtlemist. Kui töötajal on kokkulepe tööandjaga, võib lisapuhkepäevi tagasiulatuvalt liita tingimusel, et liidetud lisapuhkepäevad on vajalikud puudega lapsega tegelemiseks.

Lisapuhkepäevade tagasiulatuvalt andmine on töötaja ja tööandja omavaheline kokkulepe. Töötaja poolt lapsepuhkusepäevade kasutamine liidetuna etteulatuvalt ehk avansina ei ole lubatud.

Kas puudega lapse vanema lapsepuhkust saab kasutada pärast lapsele määratud puude tähtaja lõppu?

Kui lapsel on olnud puue, on lapsevanemale seaduse järgi need puhkepäevad ette nähtud. Puhkepäevi saab kasutada kalendriaasta lõpuni.

Näide. Lapsel oli määratud puue märtsi lõpuni ja märtsis ei tuvastata tal enam puuet. Tema vanemal on siiski olnud õigus jaanuari, veebruari ja märtsi eest saada kokku 3 puhkusepäeva. Ta võib neid kasutada kuni kalendriaasta lõpuni.

Mida pean tegema, kui olen viibinud lapsepuhkusega samal ajal hooldus-või haiguslehel?

Kui oled iseteeninduses planeerinud lapsepuhkuse, kuid haigestumise tõttu oled võtnud samale perioodile haigus- või hoolduslehe, siis palun anna sellest meile teada esimesel võimalusel. Vaatame planeeringu üle ning leiame sobivaima lahenduse.

Kuidas jõuab puhkuse perioodi tühistamise info tööandjani?

Puhkuse tühistamisest eraldi teavitust tööandjale ei saadeta. Kui töötaja tühistab SKA iseteeninduses puhkuse või avaldab soovi tühistamiseks, on tal endal kohustus teavitada sellest tööandjat. Sellekohane info kuvatakse tühistamise hetkel ka kliendile.

Miks ei jõua lapsepuhkuste teavitused tööandja e-postile?

Automaatsed teavitused ei jõua tööandja e-postile, kui töötaja on iseteeninduses sisestanud eksliku või vigase e-posti aadressi. Soovitame sisekommunikatsiooni kaudu edastada info töötajatele, milline e-posti aadress tuleb puhkust planeerides märkida.

Kas tööandjal on võimalik siseneda SKA iseteenindusse, et saada ülevaade oma töötajate puhkustest?

SKA iseteeninduses ei ole eraldi tööandja vaadet. Puhkustest saab ülevaate tööandja e-postile tulnud teavituskirjade alusel. Samuti on töötajal kohustus teavitada tööandjat oma puhkusest ette, esitades selleks soovitud puhkuse avalduse.

Viimati uuendatud 09.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?