Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni maksmine välisriiki

Kui asud pensioni saamise ajal elama teise Euroopa majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, maksame Eestis väljateenitud pensioni tavapäraselt. Samuti on õigus Eesti pensioni edasi saada lepinguriikides. Selleks pead igal aastal tõendama oma elusolekut, edastades meile elusoleku tõendi.
Mujal maailmas elavale vanaduspensionieas inimesele maksab Eesti riik pensioni, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Eesti pensioni taotlemine välisriigis elades

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis või Eestiga kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe sõlminud riigis, siis Eesti pensioni taotlemiseks:

 • pöördu oma elukohariigi sotsiaalkindlustusega tegeleva asutuse poole
 • esita neile Eesti pensioni taotlemiseks vajalikud dokumendid


Sinu elukohariigi pädev ametiasutus edastab ise sinu pensionitaotluse meile.

Kui elad mõnes muus välisriigis, pane tähele, et Eesti pensioni saamiseks peab olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Pöördu Eesti pensioni taotlemiseks otse Eesti Sotsiaalkindlustusameti poole.
Loe pikemalt pensioni taotlemise kohta.

Elusolekutõend

Kui elad väljaspool Eestit ja saad Eestist pensioni (vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni või töövõimetuspensioni), siis pead igal aastal tõendama oma elusolekut. 

Loe veel

Eesti pensioni maksmine välisriikidesse

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis, Kanadas või Austraalias

Maksame Eesti pensioni tavapäraselt kord kuus 5. kuupäeval jooksva kuu eest.
Sinu soovil võime pensioni maksta ka kord kvartalis või kord poolaastas.

Kui elad Moldovas, Ukrainas, Valgevenes või Vene Föderatsioonis

Makstakse Eesti pension välja vastava riigi pädevate asutuste kaudu kord kvartalis. Nendesse riikidesse kolimisel pead Eesti pensioni maksete jätkamiseks pöörduma elukohajärgse pädeva asutuse poole, mis vormistab pensioni maksete jätkamiseks vajalikud dokumendid ja edastab need meile.

Kui asud elama mujale

Jätkame sulle pensioni maksmist, kui sul on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

NB! Eesti hüvitiste saamiseks peavad su nimi ja isikuandmed Eesti rahvastikuregistris olema ajakohased. See on eriti tähtis nime muutmise korral (näiteks oled abiellunud, lahutanud või sugu muutnud). Sotsiaalkindlustusamet ei muuda rahvastikuregistris nimesid ega võta vastu nime muutmise avaldusi. Rahvastikuregistris nime muutmiseks tuleb esitada avaldus lähimasse Eesti diplomaatilisse välisesindusse. Lisa avaldusele nimemuutust tõendav originaaldokument ja passi või ID-kaardi koopia. Lisateavet leiab siseministeeriumi kodulehelt.

Teavita meid teise riiki elama asumisest ja esita avaldus Eesti pensioni maksete jätkamiseks

 • e-posti teel aadressil [email protected]
 • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • faksi teel numbril +372 640 8155

NB! Kui soovid, et kannaksime pensioni välisriigi panga arveldusarvele, jääb kohaliku panga teenustasu sinu kanda.

Pensioni maksustamine välisriigis elamise korral

Reeglid, mis kehtivad Eestis elamise ja väljaspool Eestit elamise korral, on tulumaksustamise osas erinevad. 

 • Tulumaksuga (20%) maksustatakse kõikide inimeste pensionid, kelle elukoht on väljaspool Eestit.
 • Erandina sinu pensionilt tulumaksu Eestis kinni ei peeta, kui su elukohariik on  Albaania, Araabia, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Bahrein, Gruusia, Guernsey, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, India, Itaalia, Jaapan, Jersey, Kasahstan, Kreeka, Kõrgõzstan, Küpros, Leedu, Lõuna-Korea, Läti, Makedoonia, Mani saar, Mauritius, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Tai, Tšehhi, Türgi, Türkmenistan Ukraina, Usbekistan, Valgevene või Vietnam. Nendes riikides elamise korral pead esitama kord aastas elukohariigi maksuameti tõendi maksuresidentsuse kohta. Kui sul on maksuresidentsuse kohta kehtiv tõend, maksame sinu Eesti pensioni välja täismahus ning see kuulub maksustamisele elukohariigis. Kui residentsustõend puudub või selle kehtivus on lõppenud, maksustatakse pension Eestis 20% tulumaksuga.
 • Maksuvaba tulu pensionilt on võimalik kasutada, kui elad Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Liechtensteinis, Luksemburgis, Maltal, Rootsis, Rumeenias, Soomes, Taanis või Ungaris.
  • Vanaduspensioniikka jõudnud inimestele kehtib alates
   2024. aasta algusest eraldi maksuvaba tulu 776 eurot kuus.

  • Tööealisel inimesel kehtib alates 2023. aastast üldine maksuvaba tulu 654 eurot kuus. Individuaalne maksuvaba tulu määr sõltub inimese aastatuludest Eestis ja elukohariigis.

Rohkem infot leiab leheküljel hüvitiste, toetuste ja pensionite tulumaksustamine

Viimati uuendatud 10.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?