Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Puudega lapse toetust maksame kuni 15-aastasele lapsele, kellel on tuvastatud puude raskusaste .

Sotsiaaltoetuste määrad on:

  • keskmise puudega lapsele 138,08 eurot kuus
  • raske puudega lapsele 161,09 eurot kuus
  • sügava puudega lapsele 241,64 eurot kuus

Kuidas saan?

Esmakordselt sotsiaaltoetust taotledes tuleb esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Korduval puude tuvastamisel ei ole vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel maksame keskmise, raske või sügava puudega lapsele iga kuu toetust puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest rahastatavateks tegevusteks. 

Asendushooldusel viibivale puudega lapsele saab puudega lapse toetust taotleda lapse eestkostja. Juhul, kui lapse eestkostja on kohalik omavalitsus, on õigus puudega lapse toetust taotleda kohalikul omavalitsusel.

Kui laps suunatakse asendushooldusele, siis puudega lapse toetuse maksmine senisele saajale lõpetatakse. 

Viimati uuendatud 17.07.2024

Kas sellest lehest oli abi?