Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapse vanemad ei ela enam koos

Kui vanemad ei ela koos, aga osalevad võrdselt lapse kasvatamises, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kumb neist saab lapse eest perehüvitisi. Automaatselt maksame perehüvitisi edasi sellele vanemale, kes seni perehüvitisi sai. Omavahelisel kokkuleppel saavad vanemad perehüvitiste saajat vahetada.

NB! Kui vanemad elavad lahus, on võimalik küll lapsetoetust kordamööda maksta, kuid selleks peavad mõlemad vanemad tegema vastavasisulise ühise avalduse. Kui ühist avaldust ei esitata, peavad vanemad kordamööda iga kord uue avalduse lapsetoetuse endale määramiseks tegema.

Perehüvitiste saaja vahetamiseks saada meie iseteeninduse kaudu vabas vormis teade.

  • Perehüvitisi hakkame uuele saajale maksma järgmisest kuust. 
  • Vanemahüvitise saaja vahetamisel määrame selle uuele saajale taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast. Kuna vanemahüvitist makstakse tagantjärele eelmise kuu eest, siis uue saajani jõuab see ülejärgmisel kuul.
    Näiteks, kui uus saaja esitab taotluse maikuus, hakkame talle hüvitist arvestama 1. juunist ja esimese väljamakse teeme uuele saajale juulis.
  • Kohustusliku kogumispensioni täiendavaid sissemakseid hakkame uuele saajale tegema avalduse esitamise päevast.

 Soovi korral saab saajate vahetamise soovi esitada ka:

  • mõlema vanema digitaalse allkirjaga meiliaadressil [email protected];
  • paberil allkirjastatult postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn;
  • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses (võta kindlasti kaasa ID kaart või pass. Kui tuled üksinda, võta kaasa teise vanema allkirjastatud kirjalik nõusolek).

Kui vanemad ei jõua perehüvitiste saaja vahetamises kokkuleppele, on vanematel võimalik pöörduda kohtusse.

Vanemahüvitise arvutamine saaja vahetuse korral

Vanemahüvitis arvutatakse igale saajale personaalselt tema eelnevate tulude alusel.  Periood, mille tulud aluseks võtame, jääb alati eelmise saajaga samaks.
Erandiks on olukord, kus senise saaja vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise aluseks olnud tulu järgi (loe täpsemalt: Väikese vanusevahega lapsed). Juhul, kui teine vanem ei ole eelmise lapsega seoses vanemahüvitist saanud, võtame tal aluseks uue lapse vanemahüvitise algusele eelnenud tulu.

Viimati uuendatud 07.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?