Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õppetoetus

Õppetoetust maksame mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi.

Kellele?

Õppetoetust maksame mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis või on arvatud sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi.

Kui palju?

Õppetoetus mittetöötavale puudega inimesele on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms.

Õppetoetust makstakse vastavalt tegelikele lisakuludele 6.39–25.57 eurot kuus.

Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

Kuidas saan?

Õppetoetuse saamiseks esita taotlus ja puudest tingituna õppetööga seotud lisakulude dokument (arve, maksekorraldus) sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Viimati uuendatud 06.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?