Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudel kohalikus omavalitsuses

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) tegevustega liitudes on sul võimalus saada tuge oma vaimse ja füüsilise tervise arendamiseks, sind toetatakse võimetekohase töö või tegevuse leidmisel ja aidatakse murede lahendamisel.

Kellele?

Kas sul või sinu lähedasel on vaimse tervise haigus? Sa vajad nõustamist, toetamist, kõrvalabi?
Teenusmudeli tegevustega liitudes on sul võimalus saada tuge oma vaimse ja füüsilise tervise arendamiseks. Sind toetatakse võimetekohase töö või tegevuse leidmisel. Sind aidatakse murede lahendamisel ning sul on inimesed, kellega jagada oma rõõme.

Saad teenusmudeli tegevustega liituda, kui

 • sul on arsti diagnoositud psüühikahäire (välja arvatud dementsuse diagnoos või põhidiagnoosina alkoholisõltuvus)
 • oled  vähemalt 16-aastane


Teenusmudeli tegevustega ei saa liituda, kui kasutad samal ajal

 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid
 • erihoolekandeteenuseid

Kuidas saan osaleda?

Anna osalemise soovist teada oma valla või linna sotsiaaltöötajale.

 Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja sinu toetusvajaduse

 • teiste inimestega suhtlemisel
 • vaimse tervise hoidmisel
 • füüsilise tervise eest hoolitsemisel
 • liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu
 • töö ja õppimisega seotud tegevustes
 • vaba aja sisustamisel
 • igapäevaeluga toimetulekul

Teenusmudeli tegevustes osalemise ajal saad sulle vajalikku tuge ja abi kohalikust sotsiaalasutusest.  

Loe veel teenuse kohta 

Kaasrahastanud_EL_kaksiklogo

Projekti rahastatakse ESF vahenditest ’’ TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine

Täpsemalt saad küsida sotsiaalkindlustusameti ISTE meeskonnalt:

Viktooria Iljin, projektijuht

E-post: [email protected]

Telefon: 5886 7716

Katrin Kalda, koordinaator-nõustaja

E-post: [email protected]

Telefon: 5385 4488

Mairi Lilleleht, koordinaator-nõustaja

E-post: [email protected]

Telefon: 5381 6831

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?