Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni taotlemine

Pensioni saamiseks pead sa avaldama soovi pensionile jääda. Pensionitaotlus tuleks sotsiaalkindlustusametile esitada õigel ajal ja koos vajalike lisadokumentidega.
Kui elad väljaspool Eestit, aga saad Eestist pensioni, pead igal aastal tõendama oma elusolekut.

Parema teenindamise huvides soovime hakata kasutama ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole. Oma kontot saad hõlpsasti kontrollida ja muuta meie iseteeninduses.

Pensioniiga

Vanaduspensioni saamiseks peab inimene olema jõudnud pensioniikka ja tal peab olema vähemalt 15 aastat pensionistaaži.

Loe edasi

Pensionistaaž

Pensionistaaž kujuneb sinu eluteel toimunud tegevustest, nagu õppimine, laste kasvatamine, töötamine, sõjaväes teenimine.

Loe edasi

Pensioni taotlemisel vajalikud dokumendid

Pensioni taotlemiseks on vaja esitada hulk dokumente, millest oleneb sinu pensioni suurus.

Loe edasi

Pensioniavalduse esitamine

Pensioni saamiseks tuleb esitada avaldus. Kui soovid saada vanaduspensioni alates päevast, kui sul tekib õigus pensioni saada, pead esitama avalduse üheksa kuu jooksul: kuus kuud enne õiguse tekkimist kuni kolm kuud pärast seda. Teiste pensioniliikide puhul määratakse pension igal juhul avalduse esitamise päevast.

Loe edasi

Pensionitunnistus

Pensionitunnistus tõendab pensioni saamist. Pensionitunnistus ei ole isikut tõendav dokument.

Loe edasi

Menetlustähtajad

Menetlustähtaega arvestatakse dokumendi saabumise kuupäevast. Kui kõiki vajalikke andmeid ei ole esitatud, siis algab menetlustähtaeg puuduolevate andmete saabumise kuupäevast.

Loe edasi

Viimati uuendatud 13.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?