Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toitjakaotuspension

Kui keegi perekonnas sureb, toetab riik tema ülalpeetavaid, makstes neile toitjakaotuspensioni

Kellele?

Kui keegi perekonnas sureb, saab taotleda toitjakaotuspensioni, kui oled surnud pereliikme

 • alla 18-aastane laps
 • alla 24-aastane gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega õppiv üliõpilane
 • lesk ja sinu töövõime on vähenenud
 • mittetöötav registreeritud elukaaslane, kes on rase (alates 12. rasedusnädalast) ning kellega sõlmitud kooseluleping on lõppenud surma tõttu
 • lesk või registreeritud elukaaslane, kellega sõlmitud kooseluleping on lõppenud surma tõttu, kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime või kes on vanaduspensionieas ja kelle abielu või registreeritud kooselu toitjaga oli kestnud vähemalt ühe aasta
 • registreeritud elukaaslane, kellega sõlmitud kooseluleping on lõppenud, kes jõudis vanaduspensioniikka või kellel on vastavalt töövõimetoetuse seadusele tuvastatud osaline või puuduv töövõime enne kooselulepingu lõpetamist või enne kolme aasta möödumist kooselulepingu lõpetamisest ja kelle registreeritud kooselu toitjaga oli kestnud vähemalt 25 aastat
 • lapsel, kelle vanema abikaasa, registreeritud elukaaslane või kasuvanem on surnud ja kes ei saa elatist oma vanemalt
 • isikul, kes on last vanema abikaasana, registreeritud elukaaslasena või kasuvanemana kasvatanud ja ülal pidanud vähemalt kaheksa aastat
 • vanaduspensioniealine lesk
 • vanem ja sinu töövõime on vähenenud
 • vanaduspensioniealine vanem
 • mittetöötav lesk ja ootad last
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.

Toitjakaotuspensioni saab taotleda igal ajal pärast pereliikme surma. Pensioni maksame tagasiulatuvalt alates pereliikme surmapäevast, kuid mitte rohkem kui 12 kuu eest enne avalduse esitamist.

Toitjakaotuspensioni maksab sotsiaalkindlustusamet juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud pensionistaaž, mille vajalik suurus sõltub tema vanusest surma hetkel.

Kui pereliige suri töövigastuse või kutsehaiguse tõttu, saab toitjakaotuspensioni ka juhul, kui nõutavat pensionistaaži pole. Toitjakaotuspension on sel juhul rahvapensioni suurune.

Toitjakaotuspensionile on õigus ka vanaduspensionieas oleval lesel, kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt ühe aasta. Sellisel juhul on toitjakaotuspensioni suuruseks 50% toitja vanaduspensionist. Lesk, kellel on õigus toitjakaotuspensionile ja kes saab ise vanaduspensioni, peab valima, kas talle makstakse tema vanaduspensioni või toitjakaotuspensioni. Kui inimesel on õigus mitmele riiklikule pensionile, määratakse talle üks pension tema valikul.

Kuidas saan?

Toitjakaotuspensioni saamiseks on sul vaja esitada dokumendid surnud pereliikme tööstaaži tõendamiseks. Vaata täpsemalt nimekirja pensioni määramiseks vajalike dokumentide kohta.

Toitjakaotuspensioni avaldus

Toitjakaotuspensioni avalduse saad esitada:


Klienditeenindusse tulles võta palun kaasa isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba.

Vanus  Vajalik pensionistaaž
16–24 0 aastat
25–26 1 aasta
27–28 2 aastat
29–30 3 aastat
31–32 4 aastat
33–35 5 aastat
36–38 6 aastat
39–41 7 aastat
42–44 8 aastat
45–47 9 aastat
48–50 10 aastat
51–53 11 aastat
54–56 12 aastat
57–59 13 aastat
60–62 14 aastat

Viimati uuendatud 12.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?