Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puude tuvastamine

Erivajadustega inimesed võivad vajada täisväärtusliku elu elamiseks rohkem tuge ja abi. Abivajaduse suuruse määramiseks tuvastatakse inimesel puude raskusaste ja liik. Puudega inimestel on võimalik saada mitmesuguseid toetusi ja soodustusi.

Mis on puue ja puude raskusastme tuvastamine

Puue on pikaajaline väljakujunenud (st raskesti tagasipööratav või pöördumatu) seisund:

  • mille korral esineb püsiva iseloomuga keha mistahes struktuuri puudulikkus või häire (üks või mitu),
  • mille tõttu inimese toimetulek on tavaolukordades piiratud
  • mille tõttu inimene vajab kõrvalabi ja/või abivahendeid

Ravivajadus ei ole puude tuvastamise aluseks sellepärast, et:

  • puuet ei ole võimalik kompenseerida ravi ja/või ravimitega
  • puuet ei põhjusta pidev ravimite kasutamise vajadus, ägeda või kroonilise haiguse ravi
  • puuet ei põhjusta kasutatavate ravimite suur hulk
  • puuet ei põhjusta sagedaste arstivisiitide vajadus
  • lapsele ravimite (tablettravi, inhalatsioonravi) andmine on eakohane kõrvalabi ega põhjusta puuet
  • sageli infektsioonhaigusi põdevad lapsed, kes puuduvad seetõttu sageli lasteaiast või koolist - tegemist on sagenenud ravivajadusega ja püsiva iseloomuga funktsioonipiiranguid ei ole raviarstide poolt kirjeldatud - puudub alus puude tuvastamiseks.

Erivajadustest tulenevate lisakuludega toimetulekuks maksame puuetega inimestele igakuiseid sotsiaaltoetusi. Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad, näiteks ühistranspordis, praamisõidul, muuseumides ja teatrites. 

Laste, tööealiste ja vanaduspensioniealiste puude tuvastamise alused on erinevad

täheklotsid

Lapse puude raskusastme tuvastamine

Loe lähemalt

arst täidab ankeeti

Tööealise puude raskusastme tuvastamine

Loe lähemalt

Puude raskusastme tuvastamine vanaduspensioniealisele

Loe lähemalt

Taotluse esitamine

Puude raskusastme tuvastamiseks esita sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Puude pikendamine

Kui puude tuvastamise otsuse tähtaeg hakkab lõppema ja seisund ei ole muutunud, tuleb esitada uus taotlus.

Korduvekspertiis on vajalik siis, kui sinu seisund ei ole muutunud (piirangud igapäevategevuste sooritamisel on endised või on raskenenud). Sellisel juhul saad taotluse esitada alates 50 tööpäeva enne seni kehtinud puude raskusastme otsuse kestuse lõpptähtaega.

Ennetähtaegne taotlus

Kui sinu tervislik seisund on enne puude kestuse lõpptähtaega muutunud, esita meile uus taotlus.

Ennetähtaegne ekspertiis on vajalik, kui sinu seisund on oluliselt muutunud. Sellisel juhul saad esitada ennetähtaegselt uue taotluse (rohkem kui 50 tööpäeva enne seni kehtinud puude raskusastme otsuse kestuse lõpptähtaega). Enne taotlemist on oluline, et perearst või eriarst oleks teinud muutunud/halvenenud terviseseisundit ja sellest tingitud piiranguid kirjeldava sissekande e-tervise infosüsteemi (digilugu).

Meenutame, et kui terviseseisund on võrreldes eelmise taotluse esitamise ajaga paranenud (piirangud igapäeva põhitoimingutel on vähenenud), siis ka sellest on hüvitise saajal teavitamiskohustus. Igapäeva tegevuspiirangute hulka ei arvata uute diagnooside lisandumist, kui need ei põhjusta täiendavaid piiranguid ning täiendavaid retsepte ravimitele, mis aitavad seisundit kompenseerida.

Puudega isiku kaart ja soodustused

Puudega isiku kaardiga saad teenusepakkujate juures lihtsalt tõendada oma puude raskusastet ning õigust saada teenustelt soodustust. Kaarte väljastame nii lastele kui täiskasvanutele.

Puudega isiku kaardi saadame kõikidele inimestele, kellel tuvastatakse puude raskusaste. Seda eraldi taotlema ei pea, vaid ekspertiisitaotlust täites tuleb teha valik puudega isiku kaarti kättesaamise kohta (lihtkirja või tähtkirjaga).

Kaart kehtib sama kaua kui sinule tuvastatud puude raskusastme periood. Kui taotled puude tähtaja lõppemisel puuet korduvalt, väljastame sulle koos uue puude otsusega ka uue kaardi.

Kui kaart on kadunud, siis esita sotsiaalkindlustusametile taotlus uue puudega isiku kaardi saamiseks.

Ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud, raske nägemispuudega isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.

Tasuta sõiduõigust saab puudega inimene tõendada pensionitunnistusega või puudega isiku kaardiga. Kaardiga koos tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Lisaks ühistranspordiseadusest tulenevale tasuta sõidu õigusele võib kohalik omavalitsus rakendada puuetega inimestele täiendavaid sõidusoodustusi. 

Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad spordi ja kultuurivaldkonnas: teatrites, kinodes, muuseumites, näitustel ja kontsertidel. Soodustustega saab tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel.

puudega isiku kaart

Viimati uuendatud 03.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?