Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noorte toetamine

Noorte ja nende lähedaste toetamine aitab ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning tekkinud probleeme lahendada

mängukaru pingul istumas

Abi vajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Mitmekülgset abi vajava lapse saab suunata sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele kohalik omavalitsus. Teenuse raames abistatakse traumateadlike sekkumismeetodite abil nii last kui ka tema perekonda.

Loe lähemalt

Kinnise lasteasutuse teenus

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) pakub ajutist ööpäevaringset tuge ja turvalisust lapsele, kelle käitumine ohustab tõsiselt tema enda elu, tervist ja arengut või teiste isikute elu ja/ või tervist. Samuti lapsele, kelle puhul asendatakse vahistamine kinnise lasteasutuse teenusega.

Loe lähemalt

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalitsuses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Loe lähemalt

Mitmedimensiooniline pereteraapia

Mitmedimensiooniline pereteraapia ehk MDFT on mõeldud 11–18-aastaste tõsise riskikäitumisega noorte muutmiseks ja probleemidest eemale suunamiseks koostöös noore lähedastega.

Loe lähemalt

"Ringist välja" mudel

"Ringist välja" (RV) on intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, millega toetatakse noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist.
Mudelit rakendatakse noore korduvate õigusrikkumiste korral, aga ka ennetava meetmena, aidates ära hoida noore sattumist allakäiguspiraali.

Loe lähemalt
koosolek

Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine (MARAC)

Selleks, et abistada kiiresti ja tõhusalt inimesi, kel on kõrge risk kaotada lähisuhtevägivalla tõttu elu või saada raskeid tervisekahjustusi, ja nende peres kasvavaid alaealisi lapsi, kasutatakse Eestis Suurbritannias välja töötatud MARAC-i võrgustikutöö mudelit (Multi-Agency Risk Assessment Conference).

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 27.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?