Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed

Alates 2013. aastast sündinud lastega seoses on korraga ühel vanemal õigus saada lapse sünnist kuni tema kolmeaastaseks saamiseni täiendavaid sissemakseid kogumispensioni ehk II pensionisamba kontole.

Maksame kogumispensioni kontole igas kuus täiendavalt 4% (2024. aastal 63,11 eurot kuus) Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Sünnikuul ja kolmeaastaseks saamise kuul saab täiendavaid sissemakseid nende päevade eest, mille eest on sellele õigus. Sotsiaalkindlustusameti kogumispensioni sissemakseid pensionikeskusesse näete alates 25. kuupäevast ja seda eelmise kuu eest.

Sissemakseid teeme korraga ainult ühele vanemale.

  • Kui mõlemal vanemal on kohustusliku kogumispensioni konto ja soovite täiendavad sissemaksed omavahel jagada, saate saajat sissemaksete saamise ajal vahetada. Sissemakseid hakkame uuele saajale tegema avalduse esitamise päevast.
  • Kui ainult üks vanem on liitunud II sambaga - otsustage koos, kas soovite, et see vanem saab täiendavaid sissemakseid oma pensionikontole. Sel juhul saab tulevikus lapse kasvatamise eest suuremat pensioni tema. Kui aga soovite, et lapse kasvatamine suurendaks teise vanema pensioni, loobuge täiendavatest sissemaksetest. Teine vanem saab sel juhul oma pensionile 3,5 aastahinde suuruse pensionilisa. Soovi korral saab ka pensionikonto omanik taotleda sissemakseid lühema aja eest, kui lapse 3-aastaseks saamiseni. Sel juhul saab teine vanem pensionilisa proportsionaalselt nende kuude arvu järgi, mille eest ei ole täiendavaid sissemakseid tehtud.

Näide: kui II sambast lahkumise hetkeks on saadud täiendavaid sissemakseid näiteks 12 kuu ehk 1/3 perioodi ulatuses, on tulevikus õigus pensionilisale I sambas ehk riiklikus pensionis 2/3 ulatuses.

moosipurgid riiulil

NB! Kui oled liitunud kogumispensioniga, sõltub tulevikus pensionisuurendus ainult sellest, kas oled kasutanud õigust täiendavatele sissemaksetele. Pensionilisa sel juhul enam saada ei ole õigust.

Kogumispensioni täiendavate sissemaksete saamise soovi saad kinnitada koos teiste perehüvitistega meie iseteeninduses.  
Kui oled lapse rahvastikuregistris registreerinud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt meieni. Saadame seejärel iseteenindusse mõlemale vanemale hüvitiste pakkumuse. Sealt leiad ka kogumispensioni täiendavad sissemaksed, mille saad kinnitada endale, jätta teisele vanemale või nende saamisest loobuda.

Et saada kogumispensioni täiendavaid sissemakseid alates lapse sünnist, tuleb see kinnitada hiljemalt 6 kuud pärast lapse sündi.

Ühe eriolukorrast tuleneva kriisimeetmena peatusid riigipoolsed sissemaksed teise pensionisambasse (4%) 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021. Kogumispensioni täiendavaid sissemakseid, mida sotsiaalkindlustusamet teeb alla 3-aastaste laste vanemate pensionikontole, see muudatus ei puudutanud. Täiendavate sissemaksete tegemine jätkus tavapärases korras. Ajutisest maksete peatamisest II pensionisambasse saad põhjalikumalt lugeda Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Alates 2021. aastast saavad ka enne 1983. aastat sündinud soovi korral kogumispensioniga liituda. Liitumiseks tuleb esitada valikuavaldus pangas või Pensionikeskuses.

Pensioni suurust mõjutab II sambaga vabatahtlik liitumine olenevalt lapse sünniajast: 

  • kui laps sündis enne 1. juulit 2020, ei ole vanemal õigust kogumispensioni täiendavatele sissemaksetele. Sellisel juhul arvestatakse sulle I sambasse ehk riiklikku pensioni pensionilisa.
  • kui laps sündis vahemikus 1. juuli kuni 31. detsember 2020, saab vanem valida, kas ta soovib pensionilisa I sambasse või täiendavaid sissemakseid kogumispensioni kontole;
  • kui laps sünnib alates 1. jaanuarist 2021, on vanemal täielik õigus täiendavatele sissemaksetele kogumispensioni kontole.

Viimati uuendatud 18.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?