Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohvri abistajale

Siit leiad spetsialistina vajaliku info, mis on abiks erinevate ohvriabi- ja ennetusteenuste valdkonda puudutavates küsimustes

Nõustame oma töös ohvritega kokku puutuvaid spetsialiste: meedikud, sotsiaaltöötajad, õpetajad jpt. Selleks pakume koolitusi ja juhendmaterjale. Koolitame ka vabatahtlikke, kes soovivad toetada inimesi, keda on koheldud vägivaldselt või hoolimatult või kes on sattunud õnnetusjuhtumitesse või kuritegude ohvriks.

Lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald inimeste vahel, kes on parasjagu või on kunagi olnud lähedases suhtes. Lisaks abikaasadele ja partneritele mahub siia alla ka lähedase inimese vägivald lapse, eaka või puudega inimese vastu.

MARAC

Tugi vägivallast loobumiseks

Seksuaalvägivald

Kui oled spetsialist (õpetaja, sotsiaaltöötaja, meedik vms), kelle poole pöördub seksuaalvägivalla üleelanud inimene, või kui kahtlustad, et sinu hoolealune on kogenud seksuaalvägivalda, tuleb sul seista inimese huvide eest.

Kriisiabikeskused

Lipusüsteem
inimesed istuvad reas palgil ja vaatavad järvele

Inimkaubandus

Inimkaubandusohvrite tugiteenuse poole soovitame pöörduda kui on kahtlus nt tööalase, seksuaalsele ekspluateerimisele, kuritegevusele sundimisele vms.

Loe lähemalt

Ohvri andmete edastamine sotsiaalkindlustusametile

Kui ohver on abi saamiseks pöördunud riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse, tervishoiu- või hoolekandeasutuse või vastava spetsialisti, sealhulgas vaimse tervise spetsialisti poole, edastab asjaomane asutus, teenuseosutaja või spetsialist tema ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, juhtumi liigi ja ohvriabi saamise soovi sotsiaalkindlustusametile (ohvriabi seaduse § 7 lõige 3).

Kui perevägivalla juhtumis on spetsialist viinud läbi hindamise (DASH) ning tuvastanud, et ohvri puhul on tegemist hädasoleva täiskasvanud perevägivalla ohvriga, edastatakse sotsiaalkindlustusametile täidetud riskihindamise ankeet, MARACi suunamiskiri ning kannatanu teavitusleht (OAS § 10 lg 1).

Andmete edastamiseks tuleb täidetud vorm edastada sotsiaalkindlustusametile krüpteeritult. Krüpteerida tuleb „Sotsiaalkindlustusamet OEO“ ja "Sotsiaalkindlustusamet OEO1" adressaadile ning edastada krüpteeritud fail e-posti aadressile [email protected]

Viimati uuendatud 29.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?