Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaide esitamine

Kui sa ei nõustu sotsiaalkindlustusameti otsusega ja soovid selle ümbervaatamist, siis on sul 30 päeva jooksul õigus esitada vaie

Millal esitada vaie

Kui sa ei nõustu sotsiaalkindlustusameti haldusaktiga (puude tuvastamise otsusega), siis on sul õigus esitada vaie 30 päeva jooksul alates vaidlustatavast otsusest teada saamise päevast. Vaide esitamise tähtaega võib ennistada juhul, kui tervislikel põhjustel ei olnud 30 päeva jooksul võimalik vaiet esitada (seda peab kinnitama raviarst).

Kui pärast vaidlustatava otsuse koostamise kuupäeva külastad täiendavalt pere- või eriarsti, on tegu juba uute terviseandmetega, mis ei kuulu vaidemenetluse juurde. Siis saad soovi korral esitada uue ekspertiisitaotluse.

Kuidas esitada?

Salvesta oma arvutisse ja täida vaide vorm:

Vaide esitamiseks sotsiaalkindlustusametile on mitu võimalust:

Viimati uuendatud 09.07.2024

Kas sellest lehest oli abi?