Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välispensioni ja rahvapensioni määra vahe

Eestis elaval inimesel, kes saab pensioni välislepingu alusel kas välisriigist või välisriigist ja Eestist ning kelle pensioni või pensionide suurus jääb alla rahvapensioni määra, saab taotleda välispensioni ja rahvapensioni määra vahe hüvitamist. Nii on Eestis elavale pensionärile tagatud sissetulek rahvapensioni määras.

Vahet makstakse vanaduspensioniikka jõudnud inimestele, kes saab pensioni Ukraina, Moldova, Kanada, Austraalia, Valgevene, Venemaaga sõlmitud välislepingu alusel või Euroopa Majandusühenduse riigilt.

Vahe hüvitamise alustamiseks esita meile avaldus vanaduspensioniealisele välislepingu alusel rahvapensioni määra ja välisriigist saadava pensioni vahe kompenseerimiseks. 

Rahvusvahelise või ajutise kaitse saajale makstakse vahe välja igal kuul pangakontole. Makstava vahe suurus arvutatakse iga kvartali alguses ümber, arvestades valuutakurssi.

Kanada, Austraalia, Euroopa Majandusühenduse riigilt välispensioni ja vahe maksmist taotlevale inimesele tehakse väljamakse igal kuul.

Kui pension makstakse välja  Ukraina, Moldova, Valgevene või Venemaa pädeva asutuse kaudu kord kvartalis, makstakse vahe välja üks kord kvartalis ehk siis, kui laekub välisriigi pension. Makstava vahe suurus võib olla iga kord erinev, kuna selle suurus on seotud valuutakursiga.

Viimati uuendatud 02.11.2023

Kas sellest lehest oli abi?