Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välispensioni ja rahvapensioni määra vahe

Eestis elav inimene, kes saab pensioni välislepingu alusel kas välisriigist või välisriigist ja Eestist ning kelle pensioni või pensionide suurus jääb alla rahvapensioni määra, saab taotleda välispensioni ja rahvapensioni määra vahe hüvitamist. Nii on Eestis elavale pensionärile tagatud sissetulek rahvapensioni määras.

Vahet makstakse vanaduspensioniikka jõudnud inimesele, kes saab pensioni Ukraina, Moldova, Kanada, Austraalia, Valgevene, Venemaaga sõlmitud välislepingu alusel või Euroopa Majandusühenduse riigilt.

Vanaduspensioniiga Eestis on 64 aastat ja 9 kuud.

Vahe hüvitamise alustamiseks esita meile avaldus vanaduspensioniealisele välislepingu alusel rahvapensioni määra ja välisriigist saadava pensioni vahe kompenseerimiseks. 
Avaldusele lisa

  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • välisriigi pensionitunnistus
  • politsei-ja piirivalveameti ajutise kaitse / täiendava rahvusvahelise kaitse otsuse koopia
  • kui saad pensioni Ukrainast, siis Ukraina pensionifondi väljastatud tõend Ukraina pensioni suuruse kohta või panga tõend selle kohta, kui suures summas on Ukraina pensionifond sulle viimati Ukraina pensioni üle kandnud. Kui su pension kantakse kolmanda isiku kontole ning makse selgituses ei ole näha pensionisaaja (ehk sinu) nime, siis palun esita meile Ukraina pensionifondi tõend Ukraina pensioni suuruse kohta  

Rahvusvahelise või ajutise kaitse saajale makstakse vahe välja igal kuul pangakontole. Makstava vahe suurus arvutatakse iga kvartali alguses ümber, arvestades valuutakurssi.

Eesti ei võta üle Ukraina pensionide maksmist, seda ka juhul kui Eestis olev sõjapõgenik oma Ukraina pensioni siin kätte ei saa. Ukraina kahjuks ei saa kanda pensioni otse Eesti kontole. Kui kavatsed jääda Eestisse kauemaks, saad pöörduda sotsiaalkindlustusametisse sooviga saada oma pensioni välislepingu alusel Eestis. Sel juhul saadetakse sinu taotlus Ukrainasse ning edaspidi maksab Ukraina kord kvartalis sinu pensioni Eestisse. Tuleb arvestada, et infovahetus Ukraina asutusega võib olla häiritud ja ei toimi tavapäraselt.

Kanada, Austraalia, Euroopa Majandusühenduse riigilt välispensioni ja vahe maksmist taotlevale inimesele tehakse väljamakse igal kuul.

Kui pension makstakse välja  Ukraina, Moldova, Valgevene või Venemaa pädeva asutuse kaudu kord kvartalis, makstakse vahe välja üks kord kvartalis ehk siis, kui laekub välisriigi pension. Makstava vahe suurus võib olla iga kord erinev, kuna selle suurus on seotud valuutakursiga.

Viimati uuendatud 20.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?