Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühhosotsiaalne kriisiabi

Psühhosotsiaalne kriisiabi tähendab inimliku, toetava ja praktilise abi tagamist ulatusliku ja ootamatu kriisijuhtumi puhul.

Selliseks kriisijuhtumiks võib olla näiteks sõda, terrorirünnak, tuuma- ja mürgiste jäätmetega seotud õnnetus, üleujutus, koolitulistamine, auto- või tööõnnetus, enesetapukatse ja enesetapp, koduvägivald ja kuriteod, sh kallaletung, rööv, mõrv, vägistamine, laste seksuaalne kuritarvitamine ja väärkohtlemine. Need sündmused võivad mõjutada üksikuid inimesi, perekondi, aga ka kollektiive ja terveid kogukondi. Sellised sündmused mõjutavad rohkem kui ühte inimest, kes võivad kriisi järel vajada mitmekülgset abi ja toetust. Õigel ajal kättesaadav psühhosotsiaalne kriisiabi aitab ennetada ja leevendada vaimse tervise probleeme.

Põhjalikumat teavet leiad veebilehel Palunabi.ee.

Kellele?

Kriisijuhtum tekitab sellega seotud inimestes erinevaid reaktsioone ja tundeid, millega võib olla keeruline üksi hakkama saada. Kui oled läbi elanud kriisiolukorra, pakub psühhosotsiaalne kriisiabi sulle ja su lähedastele inimlikku, toetavat ja praktilist abi, et tulla toime juhtumi põhjustatud mõjuga igapäevasele tegutsemisele. Psühhosotsiaalne kriisiabi on mõeldud nii otseselt kui kaudselt kriisiolukorrast mõjutatud inimestele. Abi on tasuta ja kättesaadav ööpäev läbi.

laps istub diivanil patjade all peidus

Kuidas saan?

Psühhosotsiaalset kriisiabi pakub sulle ja teistele mõjutatud inimestele pärast kriisisündmust kohapeal kriisitöötaja.

Kriisitöötaja 

 • abistab põhivajaduste rahuldamisel (vesi, toit, hügieen ja varjupaik)
 • pakub tuge emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisel
 • jagab praktilisi soovitusi olukorraga toime tulemiseks
 • annab infot vajalike teenuste ja teabe saamisel
 • teeb koostööd teiste sündmust lahendavate asutuste ja nende töötajatega

Psühhosotsiaalset kriisiabi telefoni ja veebi teel pakuvad sulle

Vahel võib juhtuda, et inimene vajab pärast kriisijuhtumit pikemaajalist tuge. Seda saavad olenevalt kriisiolukorrast pakkuda sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond, kohalikud omavalitsused, tervishoiusüsteem. Suureks toeks võivad olla ka sarnase tausta või kogemusega inimeste tugigrupid või taastavad aruteluringid.

Igaüks meist võiks olla valmis teisi kriisiolukorras märkama ja toetama. Selleks on hea ja meeldejääv meetod: psühholoogiline esmaabi. Psühholoogilise esmaabi andmisel on oluline empaatiline kuulamine, mõistmine ja aktsepteerimine. Psühholoogilise esmaabiga toetatakse inimese toimetulekut.

Täienda oma teadmisi ja õpi uusi oskusi kriisi sattunud inimese toetamiseks. Inimliku toetuse pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog. Tähtis on abivajaja jaoks olemas olla ja tunda praktilisi viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada toimetulekut.

Kursus koosneb kuuest osast:

 • kriisireaktsioonide tuvastamine ja ohvri abistamine
 • kriisi olemus ja kriisireaktsioonid
 • psühholoogilise esmaabi sammud
 • kannatanu toetamine kriisisituatsioonis
 • abistaja enesehoid
 • psühholoogiline trauma ja sõda

Õppimise muudavad tõhusaks ja huvitavaks mitmekesised formaadid. E-kursus võimaldab igaühel õppida just endale sobivas tempos ning sobival ajal ja kohas. Kogu kursuse läbimine võtab aega ligikaudu kolm tundi. Kursus on kättesaadav siin.

Lühiloeng psühholoogilise esmaabi osutamise teemal:

Lisaks

Psühholoogilise esmaabi meetodi kohta saad rohkem infot ka psühholoogilise esmaabi käsiraamatust.

Kui sul on psühhosotsiaalse kriisiabi kohta rohkem küsimusi, aitab sind teenuse juht Hendrik Unt, 5389 3178.

Viimati uuendatud 09.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?