Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psühhosotsiaalne kriisiabi

​Psühhosotsiaalne kriisiabi tähendab inimliku, toetava ja praktilise abi tagamist ulatusliku ja ootamatu kriisijuhtumi puhul. Kriisiolukorra põhjuseks võib olla õnnetus või hädaolukord, milles on palju osapooli ja kannatanuid.

Kriisiolukorra põhjuseks võib olla õnnetus või hädaolukord, milles on palju osapooli ja kannatanuid. Kriisisündmused võivad olla näiteks tulekahjud, üleujutused, inimtegevusest põhjustatud kriisijuhtumid, tuuma- ja mürgiste jäätmetega seotud õnnetused, terrorirünnakud, koolitulistamised, tapmised, enesetapud, autoõnnetused, tööõnnetused, koduvägivald ja kuriteod, sh kallaletungid, röövid, mõrvad, vägistamised, laste seksuaalne kuritarvitamine ja väärkohtlemine. Sellised sündmused mõjutavad rohkem kui ühte inimest, kes võivad kriisijärgselt vajada mitmekülgset abi ja toetust. 

Kellele?

Kui oled läbi elanud kriisiolukorra, pakub psühhosotsiaalne kriisiabi sulle ja su lähedastele inimlikku, toetavat ja praktilist abi. Kriisiolukorra põhjuseks võib olla õnnetus või hädaolukord, milles on palju osapooli ja kannatanuid. Kriis võib tekkida ka pere sees või koolis ja tööl. Kriisisündmused võivad olla  näiteks tulekahjud, üleujutused, inimtegevusest põhjustatud kriisijuhtumid, tuuma- ja mürgiste jäätmetega seotud õnnetused, terrorirünnakud, koolitulistamised, tapmised, enesetapud, autoõnnetused, tööõnnetused, koduvägivald ja kuriteod, sh kallaletungid, röövid, mõrvad, vägistamised, laste seksuaalne kuritarvitamine ja väärkohtlemine. Sellised sündmused mõjutavad rohkem kui ühte inimest kes võivad kriisijärgselt vajada mitmekülgset abi ja toetust. 

Psühhosotsiaalset kriisiabi on:

 • kõikidele psühholoogilist kriisi kogenud inimestele
 • igas vanuses inimestele
 • kättesaadav ööpäevaringselt
 • tasuta teenus

Kuidas saan?

Psühhosotsiaalset kriisiabi pakuvad sulle:

 • telefoninõustajad ohvriabi kriisitelefoni numbril 116 006 (avatud 24/7)
 • veebinõustajad leheküljel www.palunabi.ee (vestlusaken lehe all paremas nurgas)
 • vaimse tervise telefoninõustajad numbril 6787 422 (E–R 9–10)
 • emotsionaalset tuge saab iga päev ajavahemikul 10-24 numbril  116 123 ning hingehoidjad on samal liinil kättesaadavad kella 16-24. Vaata ka veebilehte Hingehoid

Lisainfo

Igaüks meist võiks valmis olla teiste märkamiseks ja toetamiseks. Selleks on hea ja meeldejääv meetod- psühholoogiline esmaabi. Psühholoogilise esmaabi andmisel on oluline empaatiline kuulamine, mõistmine ja aktsepteerimine. Psühholoogilise esmaabiga toetatakse inimese toimetulekut.

Täienda oma teadmisi ja õpi uusi oskusi kriisi sattunud inimese toetamiseks. Inimliku toetuse pakkumiseks ei pea olema nõustaja või psühholoog. Tähtis on abivajaja jaoks olemas olla ja tunda praktilisi viise, kuidas tekitada turvatunnet ja taastada stabiilsust.

Kursus koosneb neljast osast:

 • kriisireaktsioonide tuvastamine ja ohvri abistamine
 • kriisi olemus ja kriisireaktsioonid
 • psühholoogilise esmaabi sammud ja kannatanu toetamine kriisisituatsioonis
 • abistaja enesehoid

Õppimise muudavad tõhusaks ja huvitavaks mitmekesised formaadid. E-kursus võimaldab igaühel õppida just endale sobivas tempos, ajal ning kohas. Kogu kursuse läbimine võtab aega vaid ligikaudu 3 tundi.

Kursus: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/kursused/psuhholoogiline-esmaabi/#/

Kui vajad infot, kuidas toetada teisi inimesi, näiteks oma meeskonda ja kolleege, siis loe valgusfoori tugipaketist. Tugipakett aitab juhtidel ära tunda ja leida sobilikke võimalusi töötajate ja enda toetamiseks nii keerulistel aegadel kui ka igapäevatöös.

Loe lisa ka Facebooki lehelt Peaasi.

Kui sul on psühhosotsiaalse kriisiabi kohta rohkem küsimus, aitab sind teenuse juht Simona Andreas-Sou, [email protected]

Mis mulle veel võib huvi pakkuda?

Kui oled läbi elanud kriisi või lähedase kaotuse, võivad sind abistada psühholoogiline esmaabi ja taastavad aruteluringid.

Loe taastavatest aruteluringide kohta ajakirjast Sotsiaaltöö ja uuri taastava õiguse leheküljelt 

Viimati uuendatud 03.03.2023