Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hanked

Siit leiad sotsiaalkindlustusameti läbi viidavate hangete andmed.

Sotsiaalkindlustusameti riigihangete kohta leiab infot riigihangete registrist.  

Hanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, leiab avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna "pakkumus".

2024. aasta hanked

Asendus- ja perekodude juhtide kompetentsimudeli rakendamise koolitus koos individuaalse coaching’uga

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.03.2024 kell 15.00. Hiljem esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

E-posti aadress pakkumuste esitamiseks ja teabe saamiseks: [email protected]

Taastava õiguse vabatahtlike konfliktivahendajate kogemuste ja vajaduste analüüs

Hankelepingu täitmise tulemusena valmib kvalitatiivne analüüs, kus vabatahtlike konfliktivahendajatega tehtud intervjuude abil uuritakse nende kogemusi ja vajadusi, et selgitada välja vabatahtlike süsteemi kitsaskohad ja arendusvõimalused.

Hanget kaasrahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014–2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine” alaprojekti „Taastava õiguse vabatahtlike süsteemi arendamine” vahenditest ja riigieelarvelistest vahenditest.

Küsimuste korral pöörduge aadressil [email protected].

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.03.2024 kell 23.59. Pärast seda tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil [email protected].

Täienduskoolitus: erivajadusega laps asendushooldusteenusel – koolitajate hange

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.03.2024 kell 11.00. Pärast seda tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

E-posti aadress pakkumuste esitamiseks ja teabe saamiseks [email protected]

Taastava õiguse meetodite e-koolituse loomine

Hankelepingu täitmise tulemusena on valminud Articulate Rise platvormile taastava õiguse meetodite e-kursus koos kõigi sinna planeeritud e-õppe materjalidega õppimise toetamise vaates sobivaimal võimalikul kujul.

Hanget kaasrahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine” alaprojekti „Taastava õiguse vabatahtlike süsteemi arendamine” vahenditest ja riigieelarvelistest vahenditest.

Küsimuste korral palun pöörduge teabe saamiseks [email protected].

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: [email protected] hiljemalt 04.03.2024 kell 14.00.

Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.


 

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse koolitajate hange

Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 19.01.2024 kell 12.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

E-posti aadress pakkumuste esitamiseks ja teabe saamiseks [email protected]


 

Naistevastase vägivalla täienduskoolitus ohvritega töötavatele spetsialistidele

Sotsiaalkindlustusamet  soovib tellida „Naistevastase vägivalla täienduskoolituse ohvritega töötavatele spetsialistidele“ 3. mooduli „Perevägivald, seksuaalne vägivald ja kübervägivald naistevastase vägivalla liikidena“ läbiviimiseks kontaktkoolituse, s.o koolitusmooduli ettevalmistamise ja läbiviimise. 

Pakkumused palume edastada e-kirja teel Liis Allmäe nimele aadressil [email protected] hiljemalt 11.01.2024 päeva lõpuks (23.59).

Küsimuste korral võtke hiljemalt 05.01.2024 ühendust e-kirja teel [email protected] või tema eemaloleku korral [email protected]


 

Viimati uuendatud 21.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?