Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigihanked

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot riigihangete registrist.

Hanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, leiab avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna "pakkumus".

2023. aasta hanked

Ootame pakkumusi hankele " Vägivallajuhtumite ennetus ja nõustamisteenuse tellimine erihoolekandeasutustele 2023"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.04.2023 kell 16.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] 

Ootame pakkumusi väikeostule „“Tõenduspõhise ennetuse“ koolituse hankimine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2023 kell 14.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] ja koopiareale lisada [email protected].


 

MARAC-i võrgustikutöö mudeli mõju Eestis

Sotsiaalkindlustusamet otsib uuringupartnerit, et hinnata MARAC-i võrgustikutöö mudeli mõju Eestis. MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. MARAC-i mudel jõudis Soome ja Suurbritannia eeskujul Eestisse 2016-aastal, kui seda hakati katsetama Põlvas. Sellest ajast saati on MARAC laienenud üle-eestiliseks ning selle toel on abi saanud üle 500 lähisuhtevägivalla käes kannatanu.

2023.aastal soovib Sotsiaalkindlustusamet tellida MARAC-i mõju-uuringu, mis peab vastama kolmele uurimisküsimusele:

  • Millist mõju on MARAC-i võrgustikutöö mudeli (sh MARAC-i vabatahtlike) rakendamine avaldanud kannatanule, spetsialistidele, kannatanuid abistavatele võrgustikele?
  • Mis suurendaks edaspidi MARAC-i võrgustikutöö efektiivsust kannatanute abistamisel?
  • Milline on tagasiside Sotsiaalkindlustusameti loodud lähisuhtevägivalla e-õppe kursusele? Millised on soovitused selle efektiivsuse tõstmiseks?

2023.aasta lõpus peaks neile küsimustele toetudes ilmuma uuringu raport ja ka tulemusi tutvustav veebiüritus.

Kui on huvi tulla Sotsiaalkindlustusameti MARAC-i tiimi uuringupartneriks, siis saab hanke ja selle tingimuste kohta rohkem lugeda siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5387840/general-info

Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamine

Ootame pakkumusi väikeostule „0–15-aastaste laste Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamise stsenaariumid“.

Hangitav teenus on Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamise stsenaariumite (sh rakendamise etapid) sisuline ettevalmistamine ja loomine, mis on tõenduspõhiselt põhjendatud ning võimaldavad samm-sammult liikuda Eestis rehabilitatsiooniteenuse ümberkorraldamise suunas laste sihtrühma(de)s.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.03.2023 kell 17.00.

Pakkumuse palume esitada e-posti aadressil  [email protected].


 

Sõjapõgenike infopunktide pesupesemise teenus

Seoses sõjapõgenikele transpordi organiseerimise pakilise vajadusega kutsume esitama pakkumusi sotsiaalkindlustusameti välja kuulutatud hankele „Sõjapõgenike infopunktide pesupesemise teenus“. 

Pakkumusi ootame kuni 27.02 kell 10.00 meiliaadressile [email protected].


 

Ootame pakkumisi väikeostule "Trauma
(sh psühholoogiline trauma sõja kontekstis)
e-kursuse õppijakeskse disaini ning video, heli ja infograafika materjalide loomine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.02. 2023 kell 14.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected].


 

Ootame pakkumusi kordushankele "Täienduskoolituste korraldamine RFK rakendamiseks taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele“

Ootame pakkumusi kordushankele „Täienduskoolituste korraldamine RFK rakendamiseks taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele“.

Hanke eesmärgiks on leida koolituspartner, kes on valmis korraldama RFK koolitusi sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialistidele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.02. 2023 kell 16.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] ja koopiasse panna [email protected]

Viimati uuendatud 21.03.2023