Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juurdepääsetavus

Teie ees olev koduleht on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis-, ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel.

Info juurdepääsetavust on võimalik parandada ka oma arvutit brauseri- ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades.

Põhjalikum samateemaline juhend on kättesaadav siin (inglise keeles).

Klaviatuuriga navigeerimine


Sellel kodulehel on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Esimene link “Liigu edasi põhisisu juurde”, mis sellisel viisil navigeerides aktiivseks muutub, on tavakasutaja eest varjatud ning mõeldud spetsiaalselt klaviatuuriga navigeerijatele. “Liigu edasi põhisisu juurde” jätab vahele päise ja vasaku paani ning hüppab lehe põhisisu juurde.

“Juurdepääsetavus” viib aknasse, kus nupp “Lülita kõrgkontrastsust” vahetab lehe kujunduse kõrgkontrastseks - tekst muutub valgeks, lingid kollaseks ja taust mustaks.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja samal vajutada ajal kas + või - klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl ja 0 klahvile.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7-s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta.

Windows 10-s tuleb selle avamiseks klikkida all vasakul Windowsi logoga nupule ja vajutada samal ajal klaviatuuril plussmärgiga (+) nupule nii mitu korda, kui mitu korda soovid sisu suurendada. Sisu suuruse vähendamiseks vajuta samaaegselt Windowsi logo nupule ja klaviatuuri miinusmärgiga (-) nupule.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi jaoks “Zoom Page”, mis lubab suurendada nii kogu lehte kui ka ainult teksti; Chrome'i jaoks AutoZoom.

Ekraanilugeja kasutamine


Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda - näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks. 

Sellel kodulehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on teises vormis võimalik taasesitada. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

Sotsiaalkindlustusameti eesmärk on hoida veebileht sotsiaalkindlustusamet.ee vastavuses avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Ligipääsetavuse teatis kirjeldab veebilehe vastavust ligipääsetavusenõuetele.

Kui veebilehele ligipääsetavusega on probleeme, palun märkige need artikli lõpus olevasse tagasisidevormi.

Nõuetele vastavuse olek

Allpool loetletud põhjuste tõttu vastab sotsiaalkindlustusameti veebileht ligipääsetavusnõuetele osaliselt.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid ei vasta õigusnormidele.

Avalehel olevat karusselli ei ole võimalik peatada.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.2.2.

Eestikeelse uudiskirjaga liitumise vormi veateated on ingliskeelsed.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.3.3.1.

Fookus ei liigu mõnikord korrektselt, kui seda klaviatuuriga liigutada.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.4.3.

Juhendite filtreerimisvälja nimetus juhendite alamlehel on ebatäpne.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.3.3.2.

Juurdepääsetavuse nupp ja sellest nupust avaneva modaali elemendid, mille abil on kasutajal võimalik sisse lülitada kõrgkontrastne vaade, pole ise kõrgkontrastsed.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 5.2.

Kohati esineb sisu ja elemente, mille kontrastsus ei vasta nõuetele.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.4.11.

Kohati on ekraanilugejale esitatud mitu samatähenduslikku elementi.
Puudujäägi tõttu on mittevastavad standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõuded 9.1.1.1, 9.2.4.4 ja 9.4.1.2.

Kohati puuduvad olekumuutused.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.4.1.3.

Mõnel elemendil puudub fookusstiil.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.4.7.

Mõningaid kasutajaliidese elemente ei ole võimalik kasutada tugitehnoloogiaga või on need tugitehnoloogiaga halvemini kasutatavad kui ilma tugitehnoloogiata.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.4.1.2.

Navigeerides juurdepääsetavuse modaalis nooltega seal olevate valikute vahel, rakendub vastav stiil automaatselt.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.3.2.2.

Pealkirjade struktuur on kohati ebakorrektne.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.3.1.

Veeb ei vasta kõikidele WCAG-st standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) peatükki 9 üle võetud kohustuslikele nõuetele.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.6.

Ülehüppamislink ei toimi korrektselt.
Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.2.4.1.

Vead parandatakse järk-järgult veebiplatvormi arenduse käigus.

Tagasiside

Püüame veebilehe ligipääsetavust pidevalt parandada. Kui soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, palun võtke meiega ühendust järgmiste kontaktide kaudu:

klienditoe e-post [email protected]

sotsiaalkindlustusameti infotelefon 612 1360

Vastame teile esimesel võimalusel.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse järelevalvet teeb TTJA. 

Veebileht www.ttja.ee

E-post [email protected]

Telefon 667 2000

Teatise koostamine

Ligipääsetavuse teatis on koostatud TTJA ja Trinidad Wisemani läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on uuendatud 24. mail 2024.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Ekraaniluger loeb rakenduse elemente kohati ebaloogilises järjekorras ja/või ei loe neid ette täielikult.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.1.3.2

Mõni element ei vasta kursori hõljutamise või klaviatuuri fookuse nõuetele.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.1.4.13

Mõnede vormiväljade seadistused ei ole klaviatuurilt navigeeritavad.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.1.1

Hüpikteadete automaatne sulgemine ei ole peatatav.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.2.1

Mõne vaate pealkiri ei kirjelda täielikult lehekülje otstarvet.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.4.2

Klaviatuurilt navigeerimisel võib esineda fookuse ebaootuspärast liikumist.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.4.3

Mõne lingi eesmärk ei ole arusaadav ainuüksi lingi tekstist.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.4.4

Veebilehed ei ole navigeeritavad mitmel viisil (otsing või sisupuu).
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.4.5

Mõned infonupud avanevad down-event'iga.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.5.2

Mõned linkide, nuppude ja sisendlahtrite loetavad nimed ei kattu nähtavate nimedega.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.2.5.3

Mõnes kohas muutub vormivälja sisu muutmisel rakenduse sisu automaatselt.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.3.2.2

Mõned nupud on identifitseeritavad linkidena või vastupidi.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.3.2.4

Mõnedel vormide lahtritel võivad puududa andmete sobivuse veateated.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.3.3.1

Kohati ei ole kohustuslikud vormiväljad selgelt märgistatud ja/või vormivälja selgituses puudub sisestatud andmete nõutav formaat.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.3.3.2

Rakenduse vormiväljade veateated on kohati puudu või ei anna selgeid ja konkreetseid juhiseid vigade parandamiseks.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.3.3.3

Rakenduse HTML-kood ei vasta kohati nõuetele.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.4.1.1

Kõikide komponentide nimi, roll ja olek pole tarkvaraliselt tugitehnoloogiatega kindlaks tehtav.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.4.1.2

Kohati ei loe ekraaniluger staatuse muudatusi ette.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 9.4.1.3

Ekraaniluger ei loe ette PDF dokumendis olevaid pilte.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 10.1.1.1

PDF dokumentides esineb ligipääsetavuse teabe, struktuuri ja seostega seonduvaid vigu. Võib puududa tiitel, dokumendi keel ei pruugi olla tarkvaraliselt kindlaks tehtav.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 10.1.3.1, 10.2.4.2, 10.3.1.2, 10.4.1.2

Veebilehitseja kasutaja valitud tekstistiil ei muutu lehel.
Puudujäägi tõttu on rakendus mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõudele 11.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse järelevalvet teeb TTJA. 

Veebileht www.ttja.ee

E-post [email protected]

Telefon 667 2000

Teatise koostamine

Ligipääsetavuse teatis on koostatud TTJA ja Nortali hindamise põhjal. WCAG testimise ja nõuete täitmise kontrolliga tegeles Bitweb.

Viimati uuendatud 10.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?