Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toetused puudega inimestele

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on toetada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset integratsiooni ja võrdseid võimalusi.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi määrame ja maksame Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale isikule.

Sotsiaaltoetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis on 25,57 eurot.

Kui sul on puude tõttu lisakulutusi, maksame sulle erivajadusest tulenevaid puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Lisakulud võivad olla seotud näiteks abivahendite või transpordi kasutamisega, hoolduse või rehabilitatsiooniga.

Kui sa ei ole koos puude raskusastme tuvastamise taotlusega puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlust esitanud, siis toetuse saamiseks esita palun eraldi taotlus. 

Vaata lähemalt, kuidas ja millal toetusi välja makstakse

Sotsiaaltoetuse taotlus tuleb esitada
  • igal esmakordsel taotlemisel

  • puudega lapse toetuselt üleminek puudega tööealise inimese toetusele

  • puude raskusastme korduval tuvastamisel, kui toetuse maksmise lõpetamisest on rohkem kui 1 aasta

Sotsiaaltoetuse taotlust ei tule esitada
  • puude raskusastme korduval tuvastamisel enne ühe aasta möödumist toetuse maksmise lõpetamisest;

  • üleminekul puudega tööealise inimese toetuse maksmiselt puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse maksmisele puude raskusastme korduval tuvastamisel enne ühe aasta möödumist toetuse maksmise lõpetamisest.

Puudega lapse toetus

Puudega lapsele maksame toetust vastavalt puude raskusastmele 138,08 kuni 241,64 eurot kuus.

Loe edasi

Puudega vanema toetus

Kui nii sinul kui lapse teisel vanemal on tuvastatud puue, siis saate otsustada, kas puudega vanema toetust maksame sulle või lapse teisele vanemale. Kui kasvatad last üksi (lapsel ei ole teist vanemat), maksame puudega vanema toetust sulle.

Loe edasi

Harvikhaigusega lapse toetus

Maksame toetust harvikhaiguse diagnoosiga kuni 15-aastasele lapsele, kellel ei ole tuvastatud puude raskusastet.

Loe edasi

Puudega tööealise inimese toetus

Puudega tööealisele inimesele maksame toetust sõltuvalt puude raskusastmest 28,64 - 53,70 eurot kuus.

Loe edasi

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

Puudega vanaduspensioniealisele inimesele maksame sotsiaaltoetust 12-40 eurot kuus sõltuvalt puude raskusastmest.

Loe edasi

Õppetoetus

Õppetoetust maksame mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi.

Loe edasi

Õppelaenu kustutamine

Sul on õigus taotleda õppelaenu kustutamist, kui sul on tuvastatud puuduv töövõime või sul kehtib varem tuvastatud töövõimetus 80–100% ulatuses või kasvatad raske või sügava puudega last.

Loe edasi

Täienduskoolitustoetus

Täienduskoolitustoetust maksame töötavale puudega inimesele tema poolt tehtud tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613.68 eurot kolme kalendriaasta jooksul

Loe edasi

Viimati uuendatud 11.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?