Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elusolekutõend

Kui elad väljaspool Eestit ja saad Eestist pensioni (vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni või töövõimetuspensioni), siis pead igal aastal tõendama oma elusolekut. Erandina ei pea elusolekut tõendama Eesti pensionisaajad, kes elavad Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Moldovas või Ukrainas. Nendest riikidest saame info automaatse andmevahetuse läbi vastavalt riikidega sõlmitud lepingutele.

Elusoleku tõendamiseks esitage palun oma elukohariigi ametiasutuse kinnitatud elusolekutõend. Pädevaks ametiasutuseks on mistahes asutus, kus vastuvõtul käies inimene tuvastatakse (pensioni maksev asutus, kohalik omavalitsus, politsei, saatkond, notar jne.) Elusolekutõend peab olema kindlasti allkirjastatud pädeva ametiasutuse poolt ja inimese enda allkirjast elusolekutõendil ei piisa.

  • Kui olete esitanud meile elusolekutõendi ja elate teises riigis, kellega on Eestil sõlmitud tulumaksu topeltmaksustamise vältimise leping, mis võimaldab kasutada tulumaksuvabastust, siis võrdsustame esitatud elusolekutõendi maksuresidentsustõendiga. Sellisel juhul kehtib tõend väljastamise kuupäevast alates ühe aasta (12 kuud).
  • Kui olete esitanud meile teise riigi maksuresidentsustõendi, siis võrdsustame selle elusolekutõendiga. Tõend kehtib väljastamise kuupäevast alates ühe aasta (12 kuud) ning see tuleb igal aastal uuesti esitada.

Tõendi saab meile edastada:

  • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
  • e-posti teel aadressil [email protected]
  • faksi teel numbril +372 640 8155
  • Inimesel on endal võimalik elusolekut tõendada ka isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga sotsiaalkindlustusametisse kohale tulles! Kohale võib tulla endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse
  • Skype teel helistades skype otsingus kontaktile nimega Elusolekutõend (kontaktaadress live:.cid.b5bcbdf84f39b635) E-N 9.00 - 16.30, R 9.00 - 13.00. Vajalik on isikut tõendava dokumendi ning veebikaamera olemasolu.

Erandina ei pea elusolekut tõendama

Eesti pensionisaajad, kes elavad Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas. Nendest riikidest saame info automaatse andmevahetuse läbi vastavalt riikidega sõlmitud lepingutele. 

Kui elusolekutõendi kehtivus on lõppenud

ja uut tõendit ei ole esitatud, peatame pensioni maksmise järgnevast kuust. Tõendi hilisema esitamise korral jätkame pensioni maksmist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest.

Viimati uuendatud 16.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?