Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

Sotsiaalhoolekande seaduses on sätestatud sotsiaalteenuse osutamise kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Neile toetudes töötas sotsiaalkindlustusamet välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhendi ja raamistiku, mis laieneb kõigile teenustele ja teenuseosutajatele.

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

01.01.2018 hakkasid sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtima sotsiaalteenuse osutamise kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusega on määratud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ja organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna ainuüksi seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas sotsiaalkindlustusamet välja sotsiaalteenuste üldised kvaliteedijuhised ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldistest kvaliteedijuhistest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuste kaupa ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Viimati uuendatud 27.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?