Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

Sotsiaalhoolekande seaduses on sätestatud sotsiaalteenuse osutamise kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Neile toetudes töötas sotsiaalkindlustusamet välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhendi ja raamistiku, mis laieneb kõigile teenustele ja teenuseosutajatele.

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhised

01.01.2018 hakkasid sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtima sotsiaalteenuse osutamise kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusega on määratud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ja organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna ainuüksi seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas sotsiaalkindlustusamet välja sotsiaalteenuste üldised kvaliteedijuhised ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldistest kvaliteedijuhistest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuste kaupa ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Asendushooldusteenuse kvaliteedijuhis (533.58 KB, PDF)

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis (588.31 KB, PDF)

Varjupaigateenuse kvaliteedijuhis (569.95 KB, PDF)

Eluruumi tagamise teenuse kvaliteedijuhis (562.99 KB, PDF)

Lapsehoiuteenuse kvaliteedijuhis (575.22 KB, PDF)

Turvakoduteenus lapsele kvaliteedijuhis (582.77 KB, PDF)

Turvakoduteenus täiskasvanule kvaliteedijuhis (570.18 KB, PDF)

Hoolduspere kvaliteedijuhis (626.57 KB, PDF)

Isikliku abistaja teenuse kvaliteedijuhis (564.22 KB, PDF)

Järelhooldusteenuse kvaliteedijuhis (377.33 KB, PDF)

Kinnise lasteasutuse teenuse kvaliteedijuhis (402.08 KB, PDF)

Koduteenuse kvaliteedijuhis (568.14 KB, PDF)

Sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedijuhis (564.29 KB, PDF)

Tugiisiku teenuse kvaliteedijuhis (567.4 KB, PDF)

Täisealise isiku hooldusteenuse kvaliteedijuhis  (566.6 KB, PDF)

Võlanõustamisteenuse kvaliteedijuhis (563.97 KB, PDF)

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis (588.31 KB, PDF)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhis (622.46 KB, PDF)

Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal (400.5 KB, PDF).

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?