Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Parkimiskaart

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart on mõeldud selleks, et tagada inimesele võimalus sõidukiga liigelda ja seda parkida.

Parkimiskaardi saab kohalikust omavalitsusest taotleda inimene, kellel esineb

 • keskmisele, raskele või sügavale puudele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle
 • ajutine liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde puhul peab inimene kasutama liikumist abistavat abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jms)

Parkimiskaardiga tohid

 • parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta. Soodustus ei laiene eraparklatele.
 • asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas nii, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel ning jalakäijale on jäetud sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba. Luba ei kehti, kui tee on tähistatud peatumise keelujoonega
 • parkida piiratud parkimisajaga avalikus parklas ettenähtust kauem ja õuealal väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda teiste sõidukite liiklemist võimatuks
 • asulas peatuda peatumist keelava märgimõjupiirkonnas selleks, et liikumis- või nägemispuudega inimene saaks sõidukisse tulla või sealt väljuda

Puudega inimene saab parkimiskaardi oma elukohajärgsest omavalitsuselt.

Selleks tuleb esitada

 • 3 × 4 cm pilt
 • sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ja kui sellel puudub märge, et puude määramise aluseks on kas liikumis- või nägemishäire, siis ka pere- või eriarsti  väljastatud vabas vormis tõend, mis kinnitab, et inimesel esineb sotsiaalministri 23.12.2010 määruse nr 90 § 2 lõige (1) kohane liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse veel kuueks kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaart antakse inimesele, mitte sõidukile. Kaarti tohib kasutada ainult selle saanud inimese sõiduki parkimiseks.

Parkimisel peab kaardi esikülg olema armatuurlaual nähtaval kohal, et kontrollijal oleks võimalik tuvastada kaardi registreerimisnumber, kehtivusaeg ja väljaandja.

Enne reisile minekut tutvu ka teistes Euroopa Liidu riikides kehtivate tingimustega.

Parkimiskaart tunnistatakse kehtetuks, kui

 • annad kaardi kasutada inimesele, kel ei ole selleks õigust või kui sind teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt
 • kaart kaob või varastatakse. Teata sellest kohe parkimiskaardi väljaandjale ja taotle uus kaart
 • kaardi kehtivusaeg on möödunud. Vajaduse korral pead seda omavalitsusest uuesti taotlema

Viimati uuendatud 21.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?