Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööandjale

Tööandjana pead järgima erisusi, mis on seotud töötajate lähetamisega välismaale.
Puudega inimestele võimaldatud lisapuhkuste eest makstud tasu saad sotsiaalkindlustusametilt tagasi küsida.

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Lisaks põhipuhkusele on töötajatel mitmesuguste olukordade puhul õigus kasutada mitut puhkuseliiki, mille eest peab tööandja maksma töötajatele riiklikult sätestatud puhkusetasu. Tööandjatel on selliste puhkuseliikide puhul võimalik esitada kolme kuu jooksul pärast seda, kui töötaja on puhkust kasutanud, sotsiaalkindlustusametile taotlus puhkusega seoses makstud tasu riigieelarvest hüvitamiseks.

Loe edasi

Töötajate lähetamine teise Euroopa Liidu liikmesriiki

Kui lähetate oma töötaja ajutiselt (kuni 2 aastaks) tööle teise riiki, tuleb teil tasuda töötaja eest lähetuse vältel Eesti seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus.

Loe edasi

Tööraamatute hoiule andmine

Kui töötaja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Loe edasi

Viimati uuendatud 18.10.2023

Kas sellest lehest oli abi?