Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ajakirjanikule

Päringud palume saata aadressil [email protected]
Kristin Rammus

Kristin Rammus

osakonna juhataja

Planeerib ja viib ellu ameti kommunikatsioonialaseid tegevusi

Kristina Kukk

kommunikatsiooninõunik

5384 9824

Strateegiline kommunikatsioon, meediasuhtlus (ohvriabi, IT-arendused)

Ksenia Repson-Deforge

kommunikatsiooninõunik

5437 0972

Venekeelne meediatöö

Teele Sihtmäe

Teele Sihtmäe

kommunikatsiooninõunik

508 2589

Riski- ja kriisikommunikatsiooni arendamine, õiguse ja järelevalve teemad

Kristiina Tilk

Kristiina Tilk

kommunikatsioonispetsialist

5422 0969

Meediateemad (laste heaolu ja teenuste osakonna teemad)

Elis Maria Oldekop

Elis Maria Oldekop

kommunikatsioonispetsialist

5474 0066

Meediateemad (hüvitised/toetused, klienditeenindused ja infotelefon)

Viimati uuendatud 02.06.2023