Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Liidu pensionid

Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis on riikidevaheline sotsiaaltoetuste ja pensionite maksmine reguleeritud määrustega (EÜ) 883/2004 ja (EÜ) 987/2009. Nende määruste rakendusalasse kuuluvad pensioniliigid on:

  • vanaduspensionid
  • toitjakaotuspensionid
  • töövõimetuspensionid

Lepinguriigid

Eesti on kahepoolsed sotsiaalkindlustusalased koostöölepingud sõlminud

Kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostööleppe alusel on võimalik Eestis elaval inimesel taotleda nende riikide pensioni seal töötatud perioodide eest. Oluline on, et vastavas riigis töötatud aeg on vähemalt ühe kalendriaasta pikkune.

Teisest riigist pensioni taotlemisel tuleb esitada taotlus ja lisada sellele teises riigis töötamist tõendavad dokumendid.

Viimati uuendatud 14.02.2024

Kas sellest lehest oli abi?