Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Puudega tööealise inimese toetust maksame tööealisele inimesele (16-aastane kuni vanaduspensionieani), kellel on tuvastatud puude raskusaste.

Toetuste määrad on vastavalt puude raskusastmele ja funktsiooni kõrvalekaldele 28,64 - 53,70 eurot kuus.

Kuidas saan?

Puudega tööealise inimese toetuse saamiseks esita taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Kui puuet pikendatakse

Korduval puude tuvastamisel ei ole vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada, kuid täida ekspertiisi taotlusel sotsiaaltoetuse määramist puudutavad lahtrid.

Lisapuhkepäevad

Kui töötukassa on sul tuvastanud osalise või puuduva töövõime või sa oled töövõimetuspensionär (töövõimekaotus 40-100% ) ja sa töötad töölepingu alusel, on sul õigus saada aastas lisaks tavapärasele 28 päevale kuni 7 kalendripäeva, st kokku 35 päeva põhipuhkust. Lisapuhkepäevade sooviga palun pöördu oma tööandja poole.

Lisapuhkepäevade tasu kompenseerime tööandjale. 

Toetuste määrad

Puude raskusaste ja funktsiooni kõrvalekalle

Kuu summa (euro)

Liikumine

1 Keskmise puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (161% sotsiaaltoetuste määrast) 41,17
2 Raske puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (192% sotsiaaltoetuste määrast) 49,09
3 Sügava puudega, liikumisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7

Nägemine

4 Keskmise puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (148% sotsiaaltoetuste määrast) 37,84
5 Raske puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (183% sotsiaaltoetuste määrast) 46,79
6 Sügava puudega, nägemisfunktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7

Keel ja kõne

7 Keskmise puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (112% sotsiaaltoetuste määrast) 28,64
8 Raske puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (136% sotsiaaltoetuste määrast) 34,78
9 Sügava puudega, keele- ja kõnefunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) 43,47

Kuulmine

10 Keskmise puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (118% sotsiaaltoetuste määrast) 30,17
11 Raske puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (140% sotsiaaltoetuste määrast) 35,8
12 Sügava puudega, kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (170% sotsiaaltoetuste määrast) 43,47

Vaimne häire

13 Keskmise puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (133% sotsiaaltoetuste määrast) 34,01
14 Raske puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (163% sotsiaaltoetuste määrast) 41,68
15 Sügava puudega, vaimse funktsiooni kõrvalekalle (190% sotsiaaltoetuste määrast) 48,58

Muu (käeline tegevus, teadvusel püsimine ja enesehooldus)

16 Keskmise puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (142% sotsiaaltoetuste määrast) 36,31
17 Raske puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (179% sotsiaaltoetuste määrast) 45,77
18 Sügava puudega, määruse § 9 lõigetes 3-7 nimetamata funktsiooni kõrvalekalle (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7

Võrdselt mitu funktsioonihäiret

19 Keskmise puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (161% sotsiaaltoetuste määrast) 41,17
20 Raske puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (192% sotsiaaltoetuste määrast) 49,09
21 Sügava puudega, kellel on tuvastatud vähemalt kaks võrdse ulatusega määruse § 9 lõigetes 3–8 nimetatud funktsiooni kõrvalekallet ja need kõrvalekalded on suuremad teistest tuvastatud funktsiooni kõrvalekalletest (210% sotsiaaltoetuste määrast) 53,7

Viimati uuendatud 22.11.2023

Kas sellest lehest oli abi?