Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kuriteoohvri hüvitis

Kui oled vägivallakuriteo tagajärjel saanud raske tervisekahjustuse, maksame sulle kuriteoohvri hüvitist. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras paremini majanduslikult toime tulla.

Kellele?

Hüvitist võid taotleda, kui

 • kuritegu toimus Eestis ja oled Eesti kodanik. Kui oled välismaalane, siis peab sul olema seaduslik alus Eestis viibimiseks
 • oled kuriteost teatanud 15 päeva jooksul pärast kuritegu ning juhtumi suhtes on algatatud kriminaalmenetlus
 • teed õiguskaitseorganiga igakülgset koostööd kuriteo asjaolude ja kurjategija väljaselgitamiseks
 • oled kuriteo tagajärjel saanud raskeid füüsilisi vigastusi, kogetud sündmus mõjutab su vaimset tervist ja sul on tekkinud seetõttu ka materiaalne kahju. Raske tervisekahjustuse ja vägivallakuriteo seost hindab sotsiaalkindlustusameti ekspertarst, tuginedes tervise infosüsteemi andmetele. Palun kontrolli, et kõik oluline vägivallakuriteoga seotud terviseinfo on digiloos olemas. Vajaduse korral palu pere- või raviarstil sissekanded teha
 • ohvri surma korral võivad hüvitist taotleda lähedased ja matusekulu kandnud inimene

Kuriteoohvri hüvitis aitab osaliselt katta kuriteo tõttu tekkinud kulusid

 • Ohvri ravikulud (visiiditasu, taastusravi, ravimid, sõidukulu raviasutusse ja tagasi jm füüsilise ning vaimse tervise taastamisega seotud kulud)
 • Ohvri prillid, abivahendid jm kuriteo käigus hävinud või kannatada saanud isiklikud esemed
 • Matusekulu inimesele, kes on kulu kandnud
 • Ohvri ja teda hoolduslehe alusel põetava hooldaja sissetuleku kaotus

Riik ei maksa kuriteoohvri hüvitist

 • kui kuriteo toimepanija, kindlustusselts või muu allikas on sulle sama kahju juba hüvitanud
 • õigusabi kulude katteks
 • riigilõivude katteks
 • moraalse kahju (valu ja kannatuste) eest
 • kui oled ise kuriteo toimepanemise esile kutsunud ja selles süüdi

Kuidas saan?

Kuriteoohvri hüvitist saab taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu. Hüvitise saamiseks tuleb esitada meile taotlus koos lisadokumentidega. Vajaduse korral aitab hüvitist taotleda ja avaldust täita kohalik ohvriabi töötaja.

 • Täida ja esita taotlus koos lisadokumentidega sotsiaalkindlustusametile kolme aasta jooksul kuriteo toimumisest alates.
 • Taotluse blanketil on märgitud, milliseid kuludokumente ja tõendeid on vaja taotluse juurde lisada.
 • Taotluse võid esitada iseteeninduses, klienditeeninduses, e-postiga (digiallkirjastatud taotlus ja skaneeritud lisadokumendid saada aadressil  [email protected]), posti teel (allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega saada aadressil Pepleri 35, 51010, Tartu)
 • Taotluse esitamine ei garanteeri hüvitise saamist, kui selgub, et on hüvitise maksmist välistavaid asjaolusid.

Päikese poole välja sirutatud käsi

Viimati uuendatud 03.06.2024

Kas sellest lehest oli abi?