Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dokumendiregister

Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrite avalikes vaadetes on võimalik tutvuda asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega – saabunud ja väljastatud kirjad, käskkirjad ja lepingud.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2011 registreeritud avalikele elektroonilistele dokumentidele. Paberdokumentidele ja asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidele juurdepääs puudub. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue

Avaliku teabe seaduse alusel on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ja avalikus dokumendiregistris asendatakse nimi initsiaalidega ning saadetud kirjad ei ole avatavad.

SKA dokumendiregistrisse

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?