Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione, toetusi ja hüvitisi maksame pangakontole või põhjendatud juhul kojukandena.
Rahalisi hüvitisi makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise otsuse tegemisest arvates. Üldjuhul maksame pensione ja sotsiaaltoetusi 5. kuupäeval,
peretoetusi 8. ja teisi toetusi 12. kuupäeval. Täpsemalt vaata lehekülje lõpus asuvast tabelist.

Sotsiaalkindlustusamet kasutab ühe pangakonto süsteemi ehk maksab kõik rahalised hüvitised ühele ja samale pangakontole. See tähendab, et kui oled esitanud meile mitu pangakontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pensioni, vanemahüvitist, puudega inimeste toetust jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud pangakontole. Ühtlasi tähendab see, et sul ei ole võimalik saada eri hüvitisi mitmele pangakontole, nt vanemahüvitist enda kontole ja lapsetoetust lapse kontole. 

Väljamakse pangakontole

Kiireim ja mugavaim lahendus sulle on suunata väljamaksed pangakontole.
Kui soovid väljamakseid oma välisriigi pangakontole, tehakse väljamakse sinu kulul.

Meile esitatud pangakonto numbrit saad lihtsasti kontrollida ja muuta iseteeninduses (Minu kontaktandmed – Pangakonto).

Kui su pangakonto andmed muutuvad või soovid väljamakseid saada teisele kontole, kui on märgitud algses avalduses, võid hakata kojukande teenuse asemel kasutama pangakontot. Saad seda muuta või lisada,

 • logides iseteenindusse 
 • saates digiallkirjastatud avalduse e-posti aadressil [email protected]
 • saates oma käega allkirjastatud avalduse postiga aadressil
  Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
  • Kui soovid ülekandeid saada kolmandale isikule kuuluvale kontole, peab posti teel edastatud avaldus olema notariaalselt tõestatud
 • tulles meie klienditeenindusse

Avalduse vorm:

Pane tähele!

 • Kõige lihtsam on pangakonto lisada või seda muuta meie iseteeninduses 
 • Kui edastad meile uue pangakonto numbri, veendu, et kõik andmed on õiged
 • Kui sulle määratud rahalist hüvitist ei ole saanud üle kanda kaks kuud järjest, siis peatame väljamaksed. Väljamaksete jätkamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus.
 • Selleks et saada järgmisel kuul välja makstavad rahalised hüvitised uuele pangakontole, pead muudatuse soovi esitama vähemalt 5 tööpäeva enne kuu lõppu.
 • Kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu pangakontot, tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole (välja arvatud kohtumäärusega seotud väljamaksed)
 • Kui soovid ülekandeid saada kolmandale isikule kuuluvale kontole ja sulle on määratud erinevaid rahalisi hüvitisi, siis ei ole võimalik sinna suunata ainult ühte hüvitist. See tähendab, kui esitad avalduse näiteks lapsetoetuse maksmiseks lapse kontole, kuid saad meilt ka muid hüvitisi, mida ei soovi lapse kontole kanda, siis ei ole su avaldust võimalik täita ja kõik hüvitised, sh lapsetoetus, makstakse sinu pangakontole.
 • Kui soovid hüvitisi saada välisriigi pangakontole, peab see pangakonto kuuluma sulle. 

Kojukanne

Kojukande saad valida, kui sulle on määratud pension või puudega inimese sotsiaaltoetus. Sul saab korraga olla ainult üks aadress, kuhu suuname kõik sulle määratud rahalised väljamaksed.

Kojukannet osutab AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security. Kojukanne toimub vahemikus 5.–12. kuupäev – täpne päev lepitakse sinuga kokku. Kojukande hind on 7,37 eurot ning see võetakse koju toodavast summast maha. Kojukandesse tehtud väljamakseid saad kontrollida iseteeninduses (Minu laekumised).

Tasuta on kojukanne ainult põhjendatud juhul: oled sügava puudega tööealine või vanaduspensioniealine inimene ning sul on liikumistakistus või elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav.

Kojukande saamiseks või aadressi muutmiseks on järgmised võimalused:

 • saada digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressil [email protected]
 • saada oma käega allkirjastatud avaldus postiga aadressil
  Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • tule meie klienditeenindusse

Avalduse vorm:

Pane tähele!

 • Kui sa ei olnud pensioni, toetuse või hüvitise maksepäeval kodus, võetakse sinuga ühendust ja lepitakse kokku uus raha üle andmeise aeg. Iga kokkulepitud kojukande eest tuleb maksta 7,37 eurot olenemata sellest, kas raha oli võimalik üle anda või mitte.
 • Kui sulle määratud rahalist hüvitist ei ole saanud üle anda kaks kuud järjest, siis peatame väljamaksed. Väljamaksete jätkamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus.
 • Kui sa oled kojukande päeval haiglas, saad volitada kedagi sulle määratud raha vastu võtma. Volitust saab tõestada raviasutuse juht (juhatuse liige), kes on märgitud asutuse B-kaardile. Volitus kehtib üks kord kuni kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.
 • Kojukandesse tellitud rahalise hüvitise saad igal ajal lihtsalt ja mugavalt suunata pangakontole. Vaata lähemalt: Väljamakse pangakontole.

Millal muutmisavaldus esitada?

Selleks et saada järgmisel kuul pension, toetus või hüvitis uuele pangakontole, pead muudatuse soovi esitama (ükskõik millise kanali kaudu) vähemalt
5 tööpäeva enne kuu lõppu. Kui esitad avalduse hiljem, ei saa me tagada, et muudatus jõustub järgmisel kuul, vaid see võib lükkuda ülejärgmisesse kuusse.

Näide: kui esitad avalduse neljapäeval, 20. juunil, on kuu lõpuni 5 tööpäeva – juulis toimub väljamakse uuele kontole.

Näide: kui esitad avalduse teisipäeval, 25. juunil, on kuu lõpuni 3 tööpäeva – väljamakse uuele kontole võib toimuda juulis või augustis.

Näide: kui esitad avalduse esmaspäeval, 1. juulil, on kuu lõpuni 22 tööpäeva – augustis toimub väljamakse uuele kontole.

Pane tähele!

 • Kõige kiirem ja mugavam on lisada väljamakseviisiks pangakonto või muuta pangakonto numbrit meie iseteeninduses (Minu kontaktandmed – Pangakonto)
 • Muudatuse kasutuselevõtu tähtajad kehtivad ka kojukande teenuse taotlemisel ja kojukande aadressi muutmisel

Nime muutmine

Kui vahetad perekonnanime, saame selle kohta info rahvastikuregistrist. Sellest ei pea meid eraldi teavitama. Kindlasti aga pead nimevahetusest teavitama panka, kuhu sulle laekuv pension, toetus või hüvitis laekub. Selleks helista panka või mine sinna isikut tõendava dokumendiga ja nime muutmise dokumendiga kohale.

Kui su nimi jääb pangas muutmata, laekub raha meile tagasi. Kui see juhtub kaks kuud järjest, peatame väljamaksmise. Saame makseid jätkata pärast seda, kui oled pangas oma nime õigeks muutnud. Kui pangas on nimi muudetud, anna meile maksete jätkamiseks sellest teada.

Väljamaksete tähtajad

Sotsiaalkindlustusamet maksab pensione, toetusi ja hüvitisi otsuse tegemisest 30 päeva jooksul.

Väljamakse liik

Pangaülekande päev
NB! Pangaülekanne tehakse
maksepäeva jooksul.

 • Pension
 • Puudega inimese sotsiaaltoetus
 • Sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule
Iga kuu 5. kuupäev
 • Peretoetused
 • Vanemahüvitis
 • Elatisabi
 • Lapsepuhkus
Iga kuu 8. kuupäev
 • Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitis
 • Kuriteoohvri hüvitis
 • Represseeritu ja olümpiavõitja hüvitis
Iga kuu 12. kuupäev
 • Üksi elava pensionäri toetus
5. oktoober

Iga kuu 10. kuupäevale lähimal teisipäeval ja kuu viimasel neljapäeval

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Kui sa pead enamsaadud pensioni, toetuse või hüvitise sotsiaalkindlustusametile tagasi maksma (näiteks polnud sul õigust summat saada või toetuse saanud inimese surma korral), tuleb see maksta samale pangakontole, millelt on pension, toetus või hüvitis saadud.

Kindlasti informeerime igast sellisest juhtumist inimest ka kirjalikult.

Viimati uuendatud 04.07.2024

Kas sellest lehest oli abi?