Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastemaja

Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud, selle kahtlusega või kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.

Lastemaja teenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos eri spetsialistid: lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Lastemaja teenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud, pakub lapsele abi ja nõustamist ning suunab pere psühholoogi või terapeudi vastuvõtule.

Selleks et laps saaks hakata teenust kasutama, peab omavalitsuse lastekaitsetöötaja võtma ühendust lastemaja spetsialistiga.

Lastemaja poole võib pöörduda ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Kontaktid

Põhja lastemaja (Harjumaa)
Peaspetsialist Hele-Riin Rebase 5343 1471 [email protected]
Peaspetsialist Kaie Nurmsalu 5328 4765 [email protected]
Lõuna lastemaja (Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Viljandimaa)
Peaspetsialist Kirsika Jõks 5307 2533 [email protected]
Peaspetsialist Berta Viikberg 5196 9511 [email protected]
Lääne lastemaja (Pärnumaa, Järvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa)
Peaspetsialist Kätlin Mahoni 5460 0179 [email protected]
Peaspetsialist Eve Närep 5381 9023 [email protected]
Ida lastemaja (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)
Peaspetsialist Natalja Maikova 5308 1547 [email protected]
Peaspetsialist Jevgenia Aleksandrova 504 1594 [email protected]
Muud kontaktid
Teenuse juht Merit Korbe 5322 5878 [email protected]
Juhtivspetsialist Lilia Tkatš 5647 7879 [email protected]
Nõunik Heidi Kuusmann 5792 3696 [email protected]
Projektijuht Maria Viidebaum 5886 2276 [email protected]

Viimati uuendatud 20.05.2024

Kas sellest lehest oli abi?