Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pension amount

The amount of the pension consists on several components. You can influence some of them with your own choices, others depend on political decisions at the state level.

Pension Calculation

The pension amount consists of four parts: base part, qualification period part, insurance part and joint part of the pension. These parts are added to find the pension amount.

Loe edasi

Pension indexation

On 1 April each year pensions are indexed to keep pensions in balance with changes in wages and prices.

Loe edasi

Hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine

Eestis kehtiv tulumaksu määr on 20%. 2023. aasta algusest on üldine maksuvaba tulu ühes kuus 654 eurot. Vanaduspensioniealistele inimestele või kalendriaasta jooksul vanaduspensioniealiseks saavatele inimestele kehtib alates 2023. aasta algusest maksuvaba tulu 704 euro ulatuses. Keskmine pension on 2023. aastal 700 eurot.

Loe edasi

Pensionilisad

Laste kasvatamise eest ning represseeritule ja tuumakatastroofi likvideerijale, ametnikule ja päästeteenistujale makstakse pensionilisa

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste määrad

Siit leiad pensionide, toetuste ja hüvitistega seotud määrad ja suurused. • Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule maksame välja iga kuu 5. kuupäeval • Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele maksame välja iga kuu 12. kuupäeval

Loe edasi

Töötamine pensioni saamise ajal

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud. Töötades kogud pensioniõiguseid ning sinu pension arvutatakse igal aastal ümber ehk see saab suureneda.

Loe edasi

Laste kasvatamine ja pension

Laste kasvatamine võib anda õiguse minna varem pensionile või saada suuremat pensioni.

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione ja toetusi maksame vastavalt sinu soovile kas pangakontole või posti teel kojukandena. Pensione maksame 5. kuupäeval, peretoetusi 8. ja muid toetusi 12. kuupäeval

Loe edasi

Viimati uuendatud 20.03.2023