Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni suurus

Pensioni suurus sõltub paljudest komponentidest. Osasid saad ise oma valikutega mõjutada, teised sõltuvad poliitilistest otsustest riigi tasandil.

Parema teenindamise huvides soovime hakata kasutama ühe konto süsteemi. See tähendab, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole. Oma kontot saad hõlpsasti kontrollida ja muuta meie iseteeninduses.

Pensioni suuruse arvutamine

Pensioni suurus sõltub neljast osast: baasosa, staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa. Pensionisumma leidmiseks need osad liidetakse.

Loe edasi

Pensioni indekseerimine ja ümberarvutamine

Iga aasta 1.aprillil pensionid indekseeritakse, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Kui oled töötav pensionär ja teenisid möödunud aastal töötasu, arvutakse sulle ka eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. See tähendab, et lisaks indekseerimisele suureneb sinu pension ka selle võrra.

Loe edasi

Hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine

Alates 1. jaanuarist 2024 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu 776 eurot. 2024. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 9 kuud. 2024. aastal jõuavad vanaduspensionikka inimesed, kes on sündinud enne 1960. aasta 1. aprilli.

Loe edasi

Pensionilisad

Laste kasvatamise eest ning represseeritule ja tuumakatastroofi likvideerijale, ametnikule ja päästeteenistujale makstakse pensionilisa

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste määrad

Siit leiad pensionide, toetuste ja hüvitistega seotud määrad ja suurused. • Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule maksame välja iga kuu 5. kuupäeval • Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, hüvitised kuriteoohvritele, hüvitised represseeritutele maksame välja iga kuu 12. kuupäeval

Loe edasi

Töötamine pensioni saamise ajal

Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud. Töötades kogud pensioniõiguseid ning sinu pension arvutatakse igal aastal ümber ehk see saab suureneda.

Loe edasi

Laste kasvatamine ja pension

Laste kasvatamine võib anda õiguse minna varem pensionile või saada suuremat pensioni.

Loe edasi

Pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmine

Pensione, toetusi ja hüvitisi maksame pangakontole või põhjendatud juhul kojukandena. Rahalisi hüvitisi makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise otsuse tegemisest arvates. Üldjuhul maksame pensione ja sotsiaaltoetusi 5. kuupäeval, peretoetusi 8. ja teisi toetusi 12. kuupäeval. Täpsemalt vaata lehekülje lõpus asuvast tabelist.

Loe edasi

Viimati uuendatud 13.03.2024

Kas sellest lehest oli abi?