Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni saamine välisriigist

Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, on sul õigus taotleda sealt pensioni.

Välisriigist pensioni taotlemine

Eesti sotsiaalkindlustusameti kaudu saad välisriigi pensioni taotleda, kui sul on kogunenud vähemalt üks aasta pensionistaaži mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis. Samuti riigis, kellega Eesti on sõlminud kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe (nn lepinguriigid). 
Ülejäänud riikidest pensioni taotlemiseks tuleb pöörduda otse vastava riigi pädeva asutuse poole.

Arvesta, et vanaduspensioniiga ja pensioni saamise tingimused on riigiti erinevad. Seega ei pea sa teisest riigist pensioni taotlema samaaegselt Eesti vanaduspensioniga. Iga riik otsustab ise, millistel alustel ja kuidas pensioni makstakse. Pensionid määratakse ja makstakse vastavalt sinu töökohariigis/-riikides kehtivatele õigusaktidele.

Teise riigi pensioni saamiseks esita meile pensioniavaldus ja sellega koos teise riigi staaži tõendavad dokumendid. Andmevahetus riikide vahel on aeganõudev ja seetõttu soovitame taotluse esitada aegsasti enne pensionile jäämist.

loe lähemalt pensioni taotlemise kohta

Välispensioni ja rahvapensioni määra vahe

Eestis elav inimene, kes saab pensioni välislepingu alusel ning kelle pensioni suurus jääb alla rahvapensioni määra, saab taotleda välispensioni ja rahvapensioni määra vahe hüvitamist. Nii on Eestis elavale pensionärile tagatud sissetulek rahvapensioni määra suuruses.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 03.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?