Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Töötajate lähetamine teise Euroopa Liidu liikmesriiki

Kui lähetate oma töötaja ajutiselt (kuni 2 aastaks) tööle teise riiki, tuleb teil tasuda töötaja eest lähetuse vältel Eesti seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus.

Tõendi A1 taotlemine ettevõtjana

Igale lähetatavale töötajale tuleb taotleda tõend A1 (varem E101), millega määratakse kindlaks töötaja kindlustajariik. Sellega tõendab lähetuses viibiv töötaja vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes kohaldatakse juba teise riigi (Eesti) sotsiaalkindlustuse õigusakte.

Kasuta tõendi taotlemiseks eesti.ee teenust: Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtte või FIE töötajale

NB! Tööandja taotleb tõendit töötaja eest, aga tõend on alati isikuline, see väljastatakse töötaja nimele.

Kui soovid FIE-na endale tõendit A1 taotleda, kasutage teenust „Tõendi A1 (E101) taotlemine FIE-na endale“.

Taotlusi ja väljastatud tõendeid saate vaadata eesti.ee teenusest „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid“.

NB! Alates 18. märtsist 2019 kehtivad A1 tõendid ilma allkirja ja pitsatita ning sotsiaalkindlustusamet tõendeid paberil postiga ei väljasta. Väljastatud A1 tõendeid saab vaadata ja välja printida teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid“.

Vastavalt NÕUKOGU MÄÄRUSele nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses ning selle institutsioonides kasutatavad töökeeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385), koostatakse isikule saadetavad dokumendid ning väljastatakse need väljastava riigi riigikeeles.

Kui teil puudub võimalus esitada taotlus riigiportaali kaudu, võib kasutada paberil tõendi A1 (E101) taotlusvorme. Täidetud taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected]. Kui digiallkirjastada ei ole võimalik, võib oma käega allkirjastatud taotluse saata sotsiaalkindlustusametile postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Ka juhul, kui teil puudub võimalus A1 tõendit ise välja printida, pöörduge sotsiaalkindlustusametisse aadressil [email protected] või lähimasse klienditeenindusse.

Tõendi A1 taotluse menetlemise tähtaeg

Esitades taotluse riigiportaalis elektroonselt, saab üldjuhul tõendi A1 kätte järgneva tööpäeva jooksul.

Taotlused, mis on esitatud paberil või millel on puudusi, vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse registreerimisest.

Tõendi A1 tühistamine

Tööandjana peate teavitama sotsiaalkindlustusametit kõikidest olukorra muutustest tõendi A1 kehtivuse ajal. Nendeks muutusteks on töötaja töölepingu lõpetamine, töötaja tegevuse katkemine välisriigis, töötaja elukohariigi muutumine.

Olemasolevat tõendit saate A1 saate tühistada teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) tühistamine“.

Esitatud taotlust on võimalik tühistada teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotluse tühistamine“.

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?