Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rahvapension

Kui sul pole pensioniikka jõudes õigust vanaduspensionile pensionistaaži puudumise tõttu ning oled vahetult elanud vähemalt viis aastat enne taotlemist Eestis, on sul õigus rahvapensionile 372,05 eurot kuus

Kellele?

Sul on õigus saada rahvapensionit vanaduse korral, kui sul on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • sa oled jõudnud vanaduspensioni ikka
  • sul ei ole vanaduspensioni taotlemiseks vajalikku pensionistaaži
  • sa oled elanud vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt viis aastat Eestis
  • sa ei saa teisest riigist pensioni.

 Sul on õigus rahvapensionile ka toitjakaotuse korral, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • surnud perekonnaliikmel puudus pensioni taotlemiseks vajalik pensionistaaž
  • surnud perekonnaliige elas vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt ühe aasta Eestis.

Kuidas saan?

Rahvapensioni taotlemiseks on vaja esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Pensioni saamiseks vajalike avalduste blanketid

Pensioniavalduse saad esitada

Klienditeenindusse tulles võta palun kaasa isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba.

Samuti on pensioniavalduse täitmiseks vaja teada oma pangakonto numbrit. 

Välisriigi kodaniku puhul kontrollime rahvastikuregistrist elamisloa või elamisõiguse olemasolu ja selle kehtivust.

Viimati uuendatud 01.04.2024

Kas sellest lehest oli abi?